Standaard en Streefwaarden geven richting aan innovatieve renovatieoplossingen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Isolatie

Donderdag 18 maart jl. stuurde Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kasja Ollongren, haar voorstel voor de vaststelling van Standaard- en Streefwaarden voor de bestaande bouw naar de Tweede Kamer. Deze standaard en streefwaarden geven duidelijkheid aan woningeigenaren over het niveau waarnaar ze hun woning spijtvrij kunnen verduurzamen.

De standaard en streefwaarden zullen richtinggevend zijn voor de producten en diensten die door bedrijven zullen worden ontwikkeld om gebouwen te verduurzamen. Nu duidelijk wordt aan welke norm verschillende gebouwen moeten voldoen wordt ook concreet welke ingrepen nodig zijn en welke oplossingen beschikbaar zijn en welke nog zullen moeten worden ontwikkeld:

  • De standaard kan veelal met bestaande technieken worden behaald, waardoor in de innovatieopgave voor de verduurzaming van individuele bouwdelen de nadruk komt te liggen op kostenbesparing en procesoptimalisatie. Daarnaast kan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor individuele bouwdelen worden gericht op het behalen van de streefwaarden.
  • Daarnaast bieden de streefwaarden ruimte voor de ontwikkeling van integrale oplossingen om de woning naar de standaard te renoveren. Door het ontwikkelen van verduurzamingsoplossingen voor specifieke groepen woningen die een woning in één keer of in stappen naar de standaard brengen, kan verduurzaming slimmer, sneller en goedkoper worden gerealiseerd.
  • De standaard en streefwaarden zullen naar verwachting remmend werken op de ontwikkeling en het gebruik van innovatievere en/of hoogwaardigere isolatie oplossingen. Dit is mede ingegeven door het uitgangspunt dat de standaard met isolatiemaatregelen van binnenuit de woning gerealiseerd moet kunnen worden. Op basis van een goede analyse kan de innovatieopgave worden gericht op die gebouwtypes waarvoor verduurzaming van buitenaf bouwkundig of financieel de te prefereren optie blijft.

TKI Urban Energy wil bedrijven ondersteunen in het ontwikkelen van de benodigde oplossingen. Dit doen we door bedrijven in contact te brengen met interessante partners, afzetkanalen en kennisinstellingen en door te zoeken naar mogelijkheden een gedeelte van de benodigde investeringen te dekken met een innovatie-subsidie. Mocht u een goed idee hebben voor een nieuw product en onze hulp nodig hebben. Neem dan contact op met Guus Mulder, of Orin Tijsse Klasen.

Om bedrijven een goed beeld te geven van de standaard en streefwaarden en wat deze voor hun product betekenen hebben we hieronder de belangrijkste vragen rondom de standaard en streefwaarden op een rijtje gezet en beantwoord: Notitie FAQ Standaard en streefwaarden.pdf (topsectorenergie.nl).