Staal en chemie ontwikkelen pilot om koolstof te hergebruiken

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
Topsector Algemeen
|
infographic

Het is bekend dat bij de staalproductie koolmonoxide (CO) vrijkomt. Feit is ook dat CO een bruikbare grondstof is voor de chemische industrie. Koppel je beide aan elkaar, dan bespaar je grote hoeveelheid CO2-uitstoot én fossiele grondstoffen. In Nederland en België wagen bedrijven zich voor het eerst aan deze ingewikkelde maar razend interessante puzzel.

Om ijzer te winnen uit ijzererts voegen staalbedrijven onder zeer hoge temperaturen koolstof toe. Terwijl kokend heet ruwijzer aan de onderkant de hoogovens verlaat, komt aan de bovenkant gas vrij met CO en CO2. Bedrijven als Tata Steel zoeken naar duurzame toepassingen van die uitstoot. En uit onverwachte hoek zou zomaar een oplossing kunnen komen. Want de chemische sector kan die CO goed gebruiken. Hiermee zou namelijk nafta gefabriceerd kunnen worden, een grondstof voor plastics.

Bedrijfsketens koppelen

Tot zover de theorie. Een heel ander verhaal is de praktijk. “Dan heb je te maken met veel meer stoffen die de schoorstenen verlaten”, zegt Geoffrey Schouten, programmamanager Systeemintegratie bij innovatienetwerk ISPT. "Bovendien is het een behoorlijke opgave om de ketens van staal- en chemische bedrijven aan elkaar te koppelen.”

Proeffabriek in Gent

In het project Steel2Chemicals neemt een consortium van gerenommeerde bedrijven de handschoen op. “Op het terrein van staalproducent ArcelorMittal in Gent is eind 2020 een proeffabriek ter grootte van 6 zeecontainers” gerealiseerd, zegt Schouten. “Hierin proberen we zo zuiver mogelijk CO te scheiden. Dat gaat daarna naar een katalysator die eerder is ontwikkeld door Dow in Terneuzen 20 kilometer verderop. De nafta die zo ontstaat kan dit chemische bedrijf verder verwerken.”

Subsidie TKI Energie & Industrie

Naast de 2 bedrijven en ISPT werkt de universiteit van Gent, TNO ET en Tata Steel mee. In het laatste deel van het 4 jaar durende project zal de proeffabriek naar IJmuiden verhuizen. “Want bij Tata Steel zijn de processen net weer anders. We willen onderzoeken of de keten daar ook werkt.” Het is al met al een kostbaar project. “Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontvangen we subsidie vanuit de TKI Energie & Industrie. Die steun is essentieel, want het gaat om grote bedragen, waarbij er een risico bestaat dat het niet exact werkt zoals verwacht.”

Nieuwe MOOI-regeling

Maar het project is haast te mooi om er niet in te geloven. “Potentieel kunnen we hiermee wereldwijd miljoenen tonnen CO2 afvangen. Dat is een serieuze deuk in een pak boter. Ondertussen doen wij bij ISPT en ook de andere partners systeemanalyse naar andere opties om te verduurzamen. Wat zal in 2050 de meest rendabele oplossing zijn?” Met die vraag kan ISPT nu ook heel mooi aansluiting vinden bij de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). “Kansrijke technologieën via demonstratieprojecten verder brengen, daar willen we met MOOI op inzetten.”

Meer weten?

Project Steel 2 Chemical
TKI Energie & Industrie
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)