Spinwaves Lab geeft push aan grootschalig verduurzamen van de gebouwde omgeving

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
|
Spinwaves Lab

Veel pioniers starten met goede wil om tot verandering te komen in de gebouwde omgeving, maar vaak blijft grootschalige impact uit. Die conclusie trok Leonie van der Steen, programmaleider bij het programma MVI-e van de topsectoren en lid van de Gideons, samen met andere veranderaars. Er is een systeemverandering nodig om tot doorbraken te komen. Het werk dat ook door deze pioniers gedaan moet worden, maar waar tot voor kort nog geen opleiding voor was. Daarom besloot MVI-e een subsidie te verstrekken voor de ontwikkeling van een nieuw leiderschapstraject: het Spinwaves Lab. De eerste leergang start in april 2022.

Effectief veranderen
Van der Steen: ‘Steeds meer mensen die werkzaam zijn in de gebouwde omgeving snappen dat we radicaal anders moeten werken als we binnen de 1,5 graad van Parijs willen blijven. Dat vraagt ook van ons dat we met andere ogen kijken, naar de sector, naar de maatschappij en naar onszelf. Pilots en experimenten zijn er genoeg, maar wat breekt op grote schaal door? Met het Spinwaves Lab hopen we een omgeving te creëren waarin koplopers met elkaar tot doorbraken komen. Allereerst door samen beter begrip te krijgen van hoe het systeem (dis-)functioneert en daarmee de veranderinitiatieven waar we aan werken effectiever te maken. Maar het vraagt ook kwetsbaarheid; welke rol wordt van jou verwacht? In Spinwaves Lab gaan veranderaars dat samen ontdekken, ontwerpen en realiseren.’

Unieke combinatie van Biomimicry en Theory U
Serena Scholte en Simoon Fransen zijn de oprichters van Spinwaves Lab. Zij hebben jarenlange ervaring in veranderaars ondersteunen en brengen nu met twee praktische modellen een unieke setting: Theory U en Biomimicry. Scholte: ‘Met Biomimicry duiken we in de 3,8 miljard jaar opgebouwde database van de natuur om 100% duurzame oplossingen te ontwerpen voor zowel organisatorische als technische vraagstukken. En er is meer nodig dan een goed concept om een wezenlijke systeemverandering door te maken. Fransen: ‘Theory U is een krachtig framework om problemen niet alleen te lijf te gaan waar ze zich manifesteren, maar ook op zoek te gaan naar de oorzaak. Zo kom je tot fundamentele oplossingsrichtingen. Het vergroten van impact betekent niet direct dat je meer actie moet ondernemen, het gaat om het leren inzien welke acties je aandacht verdienen. Dat vraagt ook om vertragen en gaan zien wat er nodig is.

Voor wie
We zijn er voor de pioniers die bezig zijn met het verduurzamen van de gebouwde omgeving en hun impact willen vergroten. Zij werken in de energietransitie, klimaatopgaven of verduurzamingstrajecten die complex zijn in het ruimtelijke domein. Je kunt als individu instappen of met je team. Spinwaves Lab is een innovatielab om samen een doorbraak te realiseren.

Spinwaves Lab is een meerjarig initiatief. We starten in 2022 met een eerste ronde, met in ons hoofd al het vervolg van een nieuw lab in 2023. Samen zullen we werken aan een sterk verhaal van mooie doorbraken.

Meer informatie over opzet, data en het team: www.spinwaveslab.nl