​​​​​​​SpectX - Slimme en volledige inspectie met drones

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
Afb

SpectX heeft een niet-destructieve inspectietechniek voor windturbines ontwikkeld die met drones zowel aan de buitenzijde als in het composietmateriaal zelf schade kan opsporen. “Nu windturbines steeds verder van de kust worden geïnstalleerd, in dieper water en met meer wind, worden inspectie- en onderhoudsactiviteiten steeds duurder,” aldus Akhilesh Goveas.

SpectX maakt het gevaarlijke, tijdrovende en kostbare inspectiewerk van monteurs aan kabels overbodig. De drones die tot nu toe voor inspecties worden ingezet, zijn weliswaar snel maar kunnen slechts schade aan de buitenzijde opsporen. Het systeem van SpectX is in staat om defecten op te sporen die aan de buitenkant niet waarneembaar zijn. Juist deze onzichtbare defecten in het materiaal zelf vormen de belangrijkste oorzaak van langdurige uitval.

De crux van deze innovatie zit in de inzet van meerdere drones die met digitale radiografie storingen detecteren. Deze drones zijn op de millimeter nauwkeurig gesynchroniseerd. Het draagbare digitale radiografiesysteem bestaat uit de combinatie van een röntgenbron (X-ray) die op de ene drone is gemonteerd en een detector op de andere drone. De nauwkeurige positionering en synchronisatie is gebaseerd op GPS- en LiDAR-technieken en een dynamisch referentiebaken.

De drones zijn in staat om in een half uur autonoom defecten als delaminatie, onthechting, luchtbellen, grote en kleine scheuren in het composietmateriaal vast te stellen. Nadat de drones autonoom in het docking station zijn geland, worden de inspectiegegevens geregistreerd en  geanalyseerd. Het systeem is uitgerust met kunstmatige intelligentie, een algoritme dat het systeem traint om steeds nauwkeuriger de ernst van de schade te interpreteren. Goveas: “Het meest bijzondere aan onze innovatie is dan ook het foutdetectie-algoritme.” Het resultaat is een steeds verfijnder monitoringprogramma voor effectief preventief onderhoud.

Deze innovatie is vooral relevant voor de exploitanten van windparken en de onderhoudssector. Gemiddeld neemt een menselijke inspectie zeven uur in beslag. Al die tijd is een windturbine buiten gebruik.  Toepassing van deze technologie levert volgens berekeningen een besparing van bijna 30% op de onderhoudskosten. Het aantal bedrijfsuren van een windturbine neemt toe met 6,5 uur per windturbine in vergelijking met menselijke inspectie. En minder uitvaltijd betekent meer duurzame elektriciteitsproductie.

Voor de energietransitie in zijn geheel betekenen lagere operationele en onderhoudskosten en meer  productie-uren een betrouwbaardere, veiligere en kostenefficiëntere offshore windindustrie. Deze innovatie maakt het voor investeerders aantrekkelijker om te investeren in offshore energieprojecten. Ook dit versnelt de transitie naar een duurzame energievoorziening.

SpectX is in juli 2021 met deze ontwikkeling begonnen.  Inmiddels heeft het bedrijf  talrijke haalbaarheidsexperimenten uitgevoerd samen met het NLR en DreNDT industrie. Op dit moment werkt SpectX aan een actief, dynamisch controlesysteem dat de trillingen van windstoten en turbulentie dempt en zo de nauwkeurigheid van de positionering en synchronisatie in zeer turbulente weersomstandigheden met een factor tien kan verhogen. De drones worden bovendien uitgerust met IR/thermische camera’s. De verwachte marktintroductie is 2024.

SpectX is één van de drie genomineerden voor de Offshore Wind Innovators Award 2021. Wil jij graag bij de uitreiking van de jury- en publieksprijs zijn? Schijf je in voor ons live (en online) event op 22 maart in Rotterdam.

Schrijf je hier in