Sector publiceert Panorama Groen Gas

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
New energy Coalition

Een van de resultaten van het Klimaatakkoord is dat groen gas een gedefinieerde rol in de energietransitie en het bereiken van klimaatdoelen heeft gekregen. Groen gas is daarbij nodig voor zwaar wegtransport, zware industrie en in de gebouwde omgeving. De afgelopen decennia is veel ervaring opgedaan met de productie van groen gas (biogas), dat qua samenstelling vergelijkbaar is met aardgas, maar wordt gewonnen uit duurzame biogrondstoffen zoals plantaardige restproducten en rioolslib en (dus) geldt als CO2 -neutraal.

Het Panorama Groen Gas, een publicatie van brancheverenigingen in de biogassectoren en de gasdistributiewereld, biedt een overzicht van de huidige biogas- en groengassector. Van productie tot en met afname, van de kaders waarbinnen groen gas wordt gemaakt en de organisatie van het ketentoezicht. Stakeholders die beroepshalve met biogas in aanraking komen, ontvangen met het Panorama Groen Gas een praktisch naslagwerk. Beleidsmakers geeft het inzicht in de bestaande situatie, zodat zij bij het ontwerpen van de wegen naar 2030 vanuit hetzelfde punt vertrekken. Voor huidige en toekomstige ondernemers is het een welkom hulpmiddel om klanten en omgeving te informeren over de sector. De inhoud omvat een uitgebreid overzicht van de gebruikte grondstoffen, technologieën, productiemiddelen, transportmogelijkheden en regelingen die ons vandaag mede in staat stellen de ambitieuze doelstelling van het kabinet – opschaling van het productievolume van groen gas naar twee miljard m3 in 2030 – te verwerkelijken.

 

Het Panorama Groen Gas is hier te downloaden: https://www.newenergycoalition.org/custom/uploads/2021/02/Panorama_GroenGas_brochure_interactief2.pdf