Schone energiecentrale houdt offshore elektriciteitsnet windparken in balans

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: Circular Energy

Met een schone energiecentrale op zee wil Circular Energy de inzet van offshore windparken verbeteren. De centrale van Circular Energy werkt als een soort superbatterij. Hij draait alleen als het weinig of niet waait en zorgt zo voor een betere balans in het elektriciteitsnet en voor een hogere benutting van de transportkabels naar het vaste land. De centrale wekt elektriciteit op uit aardgas. Omdat de hierbij vrijkomende CO₂ direct wordt afgevangen en opgeslagen, is de centrale klimaatneutraal. 

Een interview met Arnold Groot, directeur van Circular Energy.

Arnold Groot

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Op de Noordzee zal de komende jaren 50 GW aan windvermogen worden gebouwd, waarvan zo’n  20 GW op het Nederlandse deel. Ook op zee waait het lang niet altijd. Dat maakt het handhaven van de balans tussen vraag en aanbod een belangrijke opgave voor de TSO’s. Er zijn nog geen grootschalige opslagsystemen die een overschot aan elektriciteit gedurende lange tijd kunnen opslaan en snel weer kunnen leveren.

Daarnaast worden de transportkabels naar het vaste land niet volledig benut. De gemiddelde load factor van een windpark is 40%-45%. Onderbenutting betekent een verliespost voor de park- en neteigenaren.”

Wat houdt jullie oplossing in?

“Circular Energy heeft een schone energiecentrale ontworpen die aardgas wint uit kleine velden op de Noordzee. Het aardgas wordt meteen omgezet in elektriciteit en naar een nabijgelegen windpark getransporteerd.  Vandaaruit gaat de elektriciteit via de transportkabel van het windpark naar de kust. De vrijkomende CO₂  vangen we direct af en slaan we op in hetzelfde gasveld. We zoeken dus heel bewust naar gasvelden die in de buurt van (geplande) windparken liggen.”

Wat is zo baanbrekend aan jullie installatie?

“De manier waarop we bestaande technieken combineren. Omdat ons uitgangspunt is dat de centrale ten dienste moet staan van offshore windenergie en zijn afval (CO₂) zelf moet opruimen, is het ontwerp daarop geoptimaliseerd. Dat uitgangspunt maakt ons ontwerp uniek. We werken op een heel andere manier dan de traditionele olie & gasbedrijven: zij verkopen gas dat vervolgens bij centrales op land tot CO₂ -uitstoot leidt.”

Wat levert jullie installatie op?

“Wij bieden leveringszekerheid voor stroom uit wind. Wij produceren alleen elektriciteit als het minder hard of niet waait. Dat is in 70% van de tijd het geval. Onze centrale werkt als een superbatterij die kan leveren op het moment dat het nodig is. Dat maakt de energievoorziening offshore aanzienlijk stabieler. De centrale van Circular Energy levert op een windvrije dag ongeveer 4 GWh. En als het hard waait 0 GWh.

Bovendien stellen we parkeigenaren en beheerders van transportkabels in staat hun transportkabels beter te benutten.  Dankzij onze centrale stijgt de load factor van de transportkabels tot 60%-70%. Bovendien is de stroom die wij produceren volledig schoon. Omdat we CO₂  afvangen en opslaan zijn we klimaatneutraal en voorkomen we bodemdaling. We vermijden bovendien 640 kton uitstoot per jaar. Dat is 3,2 % van de doelstelling van de Elektriciteitstafel en dat voor een investering van slechts 6 euro/ton. We zijn dus een stuk van de puzzel die de energietransitie is.”

Hoe ver zijn jullie nu?

Het conceptueel ontwerp van de installatie is gereed. Het komende jaar besteden we aan het detailontwerp en het verkrijgen van een concessie. Als alles volgens plan verloopt hopen we in 2021 onze eerste installatie draaiend te hebben.”

Wat zijn jullie uitdagingen?

Het aantrekken van investeerders is de grootste opgave. We hebben in september een aandelenuitgifte aangekondigd, die voor het eind van dit jaar 5 miljoen euro moet opleveren. Investeerders hebben de keus. Zolang ‘klassieke’ gasproductie financieel aantrekkelijker is dan wat wij doen, appeleren wij aan het groene gevoel van de investeerder. Natuurlijk helpen de stijgende CO₂ -prijzen enorm: bij de huidige ETS-prijzen van rond 20 euro/ton is er bijna geen verschil in rendement.

Daarnaast is het een uitdaging om de buitenwereld ervan te overtuigen dat een installatie die CO₂  afvangt en opslaat een deel van de oplossing van het klimaatvraagstuk is en niet een deel van het probleem.”

Wat zijn jullie vervolgstappen?

“Op dit moment zijn wij heel druk om het ontwerp te optimaliseren en investeerders aan te trekken. Daarnaast is een aantal stappen nodig om een offshore installatie te mogen bouwen en willen we in gesprek met alle partijen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het offshore elektriciteitsnet.”

Wat hebben jullie aan TKI Wind op Zee en Offshore Wind Innovators?

“Dankzij subsidie van TKI Wind op Zee voor systeemintegratie op de Noordzee hebben we met een aantal partijen de economische haalbaarheid kunnen onderzoeken. Ons verdienmodel – verkoop van stroom op de day ahead en onbalansmarkt – blijkt haalbaar. Verder hebben we via Offshore Wind Innovators ons netwerk binnen de windsector kunnen vergroten. Omdat de meeste van onze medewerkers uit de olie & gaswereld komen, is dat essentieel.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.