Samenwerkende bedrijven vinden hun weg naar innovatiegelden

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
|
kennisuitwisseling en netwerken

De energiesector maakt zich op voor een nieuwe ronde innovatiegelden. De eerste maanden van 2020 organiseerde de Topsector Energie daarom vele matchmakingsbijeenkomsten. Op 10 evenementen rondom verschillende thema’s kwamen bijna 1.000 vertegenwoordigers uit de sector samen. Events waarbij bedrijven elkaar ontmoeten om kennis, kunde en contactgegevens uit te wisselen. En vooral in de wens om samen te werken richting de nieuwe subsidieregelingen die gepland staan om voor april open te gaan (de MOOI-regeling). Vereiste om bij deze regeling mee te kunnen doen is het samenwerken in integrale projectconsortia van bedrijven.

De Topsector Energie helpt bedrijven elkaar te vinden in aanloop naar deze subsidieronde, vooral vanuit de opdracht om de energietransitie te versnellen door te investeren in innovatie. En dat gaat verder dan alleen geld. Door de expertise van verschillende organisaties bij elkaar te brengen kan er een synergie ontstaan die leidt tot baanbrekende innovaties om onze samenleving sneller, en op grotere schaal, te kunnen verduurzamen. Bij alle events groeide het aantal deelnemers ten opzichte van vorige jaren; een teken dat innovatie in de energiesector zeer serieus genomen wordt.

Nieuwe werkvormen

Tijdens de bijeenkomsten is er flink geëxperimenteerd met diverse vormen van matchmaking, zoals één-op-één speeddating en rondetafelgesprekken in kleinere groepjes onder leiding van een gespreksvoorzitter. Om te zorgen dat ideeën bij elkaar gebracht, zorgden we dat er ook uitgebreid kennis werd uitgewisseld. Zo kregen succesvolle lopende projecten het podium om nog zoekende partijen te inspireren, en werden er plenair pitches gegeven. En uiteraard was er uitgebreid de mogelijkheid tot informeel netwerken.

Versnelling, samenwerken en sociale focus

Versnelling van de energietransitie is het thema waar alles om draait. Dat gebeurt in de optiek van de Topsector Energie het beste dankzij samenwerking; binnen en buiten de sector. Een tweede terugkerend onderwerp in veel van de gesprekken is de sociale kant van de innovaties. Technische ontwikkelingen zijn nog steeds erg belangrijk, maar tegelijkertijd ziet de sector ook dat innovaties ook goed moeten landen in de wereld van de (eind)gebruiker. Dat gaat niet vanzelf namelijk.

Nog geen consortium maar wel interesse? We helpen graag!

De bijeenkomsten werden gewaardeerd, omdat het een uitgelezen kans is om te kunnen netwerken binnen de innovatieve energiesector. Een deel van de aanwezigen had al concrete ideeën voor projectvoorstellen (voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI-regeling), maar ook bijvoorbeeld Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)). Toch ook waren er veel aanwezigen die interesse hebben om aan te haken bij een consortium. Wij roepen hen op om zich te melden bij de TKI’s. Zij blijven zich de komende maanden inzetten om partijen in contact te brengen met consortia in wording.

Innovatie is overal

Op elk te bedenken onderwerp in de energietransitie vindt ook innovatie plaats. De TKI’s Wind op Zee, Nieuw Gas en Energie & Industrie organiseren elk een matchmakingsdag waarbij de sector samenkomt. Omdat deze doelgroepen deels overlappen is er dit jaar een gezamenlijke borrel georganiseerd. De gehele sector heeft de uitdaging om voldoende personeel te vinden en op te leiden. Industrieel passeren onderwerpen als CCU, waterstof, elektrochemie, circulariteit en procesvernieuwing de revue. Op zee is het de continue uitdaging bij het bouwen, onderhouden en ontmantelen van windturbines om zo efficiënt mogelijk te werken, terwijl de omstandigheden weerbarstig zijn en rekening moet worden gehouden met medegebruik. AI en digitalisering moeten hierbij gaan helpen. TKI Urban Energy organiseerde acht matchmakingsbijeenkomsten waarin partijen rond op een bepaald thema’s bij elkaar werden gebracht. Thema’s die centraal stonden: zon in landschap, zon op infra en zon op water, zon op gebouw, collectieve warmte, slimme energiediensten, zon en wind in het energiesysteem en ontwikkeling van aardgasvrije renovatiearrangementen.

Meer informatie over de evenementen

Deze terugblik op de kennis- en netwerkbijeenkomst over slimme energiediensten van TKI Urban Energy, geeft een indruk van de matchmakingsbijeenkomsten die het afgelopen kwartaal plaatsvonden.

Of lees alle verslagen en kijk de presentaties terug onder de volgende links: