Ruim € 33 miljoen extra voor energie-innovatie

Nieuwsbericht |
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Biobased Economy
TKI Wind op Zee
TKI Nieuw Gas
TKI Energie en Industrie
Systeemintegratie
|
Onderzoekers verrichten metingen bij simulatie golfslag en stroming

Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.

€ 12,8 miljoen voor Aardgasloos

€ 12,8 miljoen is voor de ontwikkeling van prototypes van innovatieve producten voor aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn Aardgasloze wijken maakt deel uit van de tender TSE/Urban Energy. De innovaties dragen bij aan een forse kostenverlaging voor CO2 reductie. 30% lager dan de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook verbeteren ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk.

Het extra bedrag van € 33,4 miljoen voor Klimaat wordt verder besteed aan:

  • Topsector Energie studies, inclusief CCUS-studies. Deze regeling is een haalbaarheidsfaciliteit, de beoordeling gebeurt op volgorde van binnenkomst.
  • CCUS pilots en Waterstof pilots. Nieuw is dat deze regelingen in 2018 tweemaal opengaan (in plaats van eenmaal) en dat het subsidiebedrag per project hoger is.

Doel van de energie-innovatieprojecten

Het totale budget van € 152,5 miljoen voor energie-innovatieprojecten is voor schone en efficiënt opgewekte energie die Nederland economisch sterker maakt. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.

Op 3 april openen de regelingen Demonstratie Energie Innovatie (DEI), Hernieuwbare Energie, BBEG Innovatie, Urban Energy (inclusief Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen, Energie en Industrie: Joint Industry Project (JIP), Wind op Zee R&D, pilots Waterstof en CCUS, Topsector Energie Studies.

Begin mei volgen naar verwachting de openstellingen voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee en pilots Waterstof en CCUS (tweede openstelling). In de tweede helft van 2018 komen er nog meer regelingen.

Meer weten?