Ruim 70 partijen verkennen samenwerking rond Renovatieversneller

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Matchmaking De Renovatieversneller 15 juli 2020

Op 15 juli 2020 vond online een levendige bijeenkomst plaats van bevlogen mensen die zich bezighouden met het verduurzamen van woningen. Ieders doel: mogelijke partnerschappen verkennen om gezamenlijk versnelling van de renovatie van de gebouwde omgeving te realiseren. Ruim 60 partijen, waaronder jonge innovatieve ondernemers, gevestigde woningbouwcorporaties en enthousiaste aannemers en installatiepartijen, toonden hun bereidheid om samen te werken. Een belangrijke stap die hard nodig is om te kunnen opschalen.

Na een plenaire kick-off was er gelegenheid voor een bredere kennismaking en verkenning van mogelijke matches en gezamenlijke oplossingen. ‘Innovatie begint met het loslaten van autonomie,’ zo verwoordde Pierre Hobbelen van de Brabantse Duurzaamheidsalliantie het. ‘Zowel voor de verhuurders als voor de aanbieders. Er is geen leidende partij in de keten. Het vraagt om een gelijkwaardige samenwerking.’

Dit matchmakingevent was een eerste in een reeks die de komende jaren georganiseerd wordt. Want er is meer dan voldoende vraag en aanbod. Margriet Drijver, boegbeeld van De Renovatieversneller: ‘We gaan nu versnellen door partijen te verbinden en zo kansen te creëren samen aan de slag te gaan. Iemand moet die gelegenheid organiseren en dat zijn wij.’ Het samenwerken tussen deze partners is ook een voorbeeld van hoe zij het ecosysteem willen gaan vormgeven. Niet alles opnieuw doen, maar slim verbinden.

Na de matchmaking
Wanneer consortia of ketenpartners elkaar gevonden hebben, kunnen ze ervoor kiezen deel te nemen aan een schrijfdag om hun subsidieaanvraag voor De Renovatieversneller aan te scherpen. De eerste schrijfdag is 26 augustus aanstaande. Er zijn daarnaast online spreekuren waarin experts vragen beantwoorden. De aankomende jaren richt het kennis- en leerprogramma van De Renovatieversneller zich op het ophalen van de lessen en het verbinden van mensen die elkaar verder kunnen ondersteunen. Zodat een levendig en lerend netwerk kan ontstaan, waarin successen en minder succesvolle leerervaringen gedeeld worden. Want als dat netwerk ontstaat, is versnellen een logisch gevolg.

Meer informatie

Kijk op https://derenovatieversneller.nl/ of lees meer over de samenwerking tussen Uptempo! en De Renovatieversneller op deze website. Deelnemen aan een volgend matchmaking event, een online spreekuur of bijvoorbeeld de schrijfdag? Stuur een email naar @email.