Regieorgaan SIA stelt subsidie beschikbaar voor samenwerking tussen hogescholen en het MKB

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
regieorgaan SIA

Lectoren en onderzoekers van hogescholen doen samen met mkb’ers praktijkgericht onderzoek om innovatie in het mkb een stap verder te brengen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ook om het onderwijs van hogescholen actueel te houden en dragen bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van het thema waarop het onderzoek plaatsvindt.

In een RAAK-mkb-onderzoek staat een vraag uit het mkb centraal. Hogescholen en andere kennisinstellingen en minimaal 6 mkb’ers doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat.

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool? Dan kun je jaarlijks op 2 momenten RAAK-mkb-financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 300.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% van het onderzoeksbudget bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 600.000.

De sluitingsdatum is 9 maart 2021.

Meer info