Regeling innovatiemakelaars in 1 maand uitgeput

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Regeling Innovatiemakelaars

De Topsector Energie stelde dit jaar € 100.000 aan subsidie beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Ondernemers konden via TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee - als onderdeel van de Topsector Energie - een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. In totaal hebben vandaag 12 mkb-ondernemingen, actief met innovatieve producten of diensten onder het thema Klimaat en Energie (Missie A, B en C), gehoord dat zij maximaal € 10.000 euro subsidie ontvangen om specialistische kennis van een zogenaamde innovatiemakelaars in te huren.

Een 'innovatiemakelaar' kan mkb-ondernemers onder meer begeleiden bij: het ontwikkelen van een business plan, een patentadvies, het aantrekken van investeerders, deal closing rondom financiering of bij het opzetten van consortia met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen.

“De subsidie regeling was binnen korte tijd uitgeput. Het is een duidelijk signaal dat ondernemers sterke behoefte hebben aan advies van experts, die hen kunnen helpen op specifieke gebieden waar de ondernemers zelf niet de expertise over hebben. Zij hebben behoefte aan frisse blik die noodzakelijk is om hun bedrijf en innovatie een stap verder te brengen.”aldus Martin Weissmann, van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “Vanuit de Topsector Energie stimuleren we op vele manieren de innovatie ‘creatie-kant’, met o.a. deze regeling helpt de Topsector Energie, ondernemers ook bij de ‘valorisatie’ van hun innovatie, en daarmee het versnellen van de energietransitie”.

Er zal de komende tijd binnen de Topsector Energie worden gekeken of er in de toekomst meer middelen beschikbaar gesteld kunnen worden voor deze populair gebleken innovatiemakelaarsregeling.