RAAK-mkb: subsidie voor samenwerking tussen MKB en hogescholen

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
RAAK-mkb

Deze maand opent een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb, een subsidie voor onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 1 oktober.

Praktijkgericht onderzoek vanuit hogescholen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de innovatiekracht van het mkb. Vanuit die gedachte heeft het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA de RAAK-mkb regeling opgezet. Via deze regeling verstrekt het subsidie voor gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij een hogeschool samenwerkt met het mkb. De subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per project. Voor de nieuwe aanvraagronde is in totaal 4,5 miljoen euro aan subsidies te verdelen.

De subsidie is bestemd voor onderzoeksprojecten die vraaggestuurd en praktijkgericht zijn. Het onderwerp van het onderzoek is in principe vrij te kiezen, zolang het gaat om een concrete kennisvraag uit de mkb-praktijk. Het onderzoek moet leiden tot praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk, en daarmee tevens bijdragen aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit een (door de overheid gefinancierde) hogeschool en minimaal zes mkb’s. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn:

  • de hogeschool moet optreden als hoofdaanvrager/penvoerder namens het consortium
  • het onderzoeksproject start in de eerste helft van 2020 en duurt maximaal 24 maanden
  • de consortium-partners dragen minstens 50% van de kosten zelf (in cash of in kind)

Meer informatie