Quick scan: alternatieve verwarmingstechnieken

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Quick scan alternatieve verwarmingstechnieken

Het overgrote deel van de Nederlandse industrie haalt warmte uit fossiele brandstoffen. Er zijn elektrische alternatieven, maar bedrijven weten vaak niet welke van deze verwarmings- en droogtechnologie veelbelovend zijn. Laat staan hoe ze die moeten toepassen. Op basis van deze constateringen liet TKI Energie & Industrie een quick scan maken die onder andere die vragen beantwoordt. 

Onderzoeksbureau Navigant geeft in de quick scan zes heldere voorbeelden van bruikbare, innovatieve en nog relatief onbekende elektrische verwarmings- en droogtechnieken. Bij elk voorbeeld staat kort en bondig beschreven wat de techniek inhoudt, hoe bedrijven het kunnen toepassen en in hoeverre het al kan worden opgeschaald. Ook behandelt de scan de voor- en nadelen en is in één oogopslag te zien welke reductie in energieverbruik en CO2-uitstoot te verwachten is. 

Hoge en lage temperaturen
Navigant selecteerde de zes voorbeelden in overleg met TKI Energie & Industrie. Drie voorbeelden betreffen technieken voor het bereiken van hoge temperaturen (boven de 200 graden). Het gaat dan om het weerstands/inductiefornuis, het plasmafornuis en het microgolffornuis. De overige voorbeelden gaan juist over het bereiken van lagere temperaturen (onder de 200 graden): ultrasoon drogen, microgolf drogen en agitated thin film drying (ATFD).  

Grootschalig implementeren
Criteria voor de selectie waren dat de technieken breed inzetbaar zijn en de potentie hebben voor grootschalige implementatie. Ook moesten ze nog relatief onbekend zijn, maar wel meer bekendheid verdienen. Meer gebruik van elektrische verwarmings- en droogtechnologie is voor Nederland belangrijk. Ons land moet in 2030 namelijk 40 procent minder CO2 uitstoten. En in 2050 minstens 80 procent minder. De verduurzaming van de industrie is cruciaal om deze Klimaatakkoord-doelen te behalen. 

Bekijk de quick scan alternatieve verwarmingstechnieken.