Publiek-private samenwerking versnelt de ontwikkeling van producten voor aardgasvrije gebouwen en wijken

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Innovatietenderbijeenkomst Amsterdam

Markt en overheid samen investeren 20 miljoen euro in het ontwikkelen van producten en diensten voor een aardgasvrije gebouwde omgeving

De tenderregeling voor innovaties om wijken en gebouwen op korte termijn aardgasvrij te maken, heeft meer dan veertig consortia gestimuleerd om in korte tijd ruim twintig miljoen euro te investeren in innovatieprojecten. Veel van deze innovaties zijn gericht op kostenreductie: bedrijven die door innovaties de kosten van de energietransitie in de woonwijk verlagen en bewoners helpen om lagere woonlasten te verkrijgen. TKI Urban Energy en RVO, die de consortia ondersteunen bij het opzetten van hun innovatieprojecten, zijn tevreden met dit resultaat. Medio december wordt bekendgemaakt welke projecten worden gehonoreerd.

De innovatietender nodigde bedrijven uit om innovatieve producten en diensten te ontwikkelen ten behoeve van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Op 11 september sloot de regeling. Zoals beoogd richten de projecten zich op de ontwikkeling van producten en diensten die op korte termijn in de markt gebruikt kunnen worden. Tevens is gefocust op het sociale aspect, de bruikbaarheid van deze producten en diensten voor de gebruiker en de betaalbaarheid ervan. Sommige oplossingen focussen op woningen en gebouwen, andere juist op gezamenlijke infrastructuur. Het betreft innovaties die binnen maximaal een jaar in de praktijk worden toegepast.

De regeling is als programmalijn 0 ingebed in de Urban Energy tender. Hiermee is ook de aansluiting geborgd met het innovatieprogramma van TKI Urban Energy, een Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. Op verzoek van de ministeries van EZK en BZK hebben RVO en TKI Urban Energy de regeling opgezet en partijen aangemoedigd om gesteund vanuit deze programmalijn innovatieve producten en diensten te ontwikkelen.

Op dit moment is het te vroeg om al te kunnen spreken over wat de “winnaars” precies gaan ontwikkelen. RVO beslist medio december welke projecten worden gehonoreerd. Het is al wel duidelijk dat dankzij deze publiek-private samenwerking, innovaties die anders nog jaren op zich zouden laten wachten, nu al worden ontwikkeld. Michiel Kirch, directeur van TKI Urban Energy, is dan ook erg positief over de hoeveelheid ideeën die de omschakeling naar aardgasvrij betaalbaar en opschaalbaar kunnen maken: ‘Deze tenderregeling brengt het vliegwiel op gang dat nodig is voor het komen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving en in het algemeen het versnellen van de energietransitie.’