Publicatie in de Staatscourant over de 'Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie' regeling (MOOI)

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
Topsector Algemeen
|
Www.rvo.nl/mooi

Vandaag is belangrijke informatie over de invoering en openstelling van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van de Minister van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerd in de Staatscourant. In 2020 bieden de Topsector Energie en het TKI Wind op Zee, samen met RVO, een aantal subsidiemogelijkheden ter ondersteuning van uw offshore wind R&D en innovatieve projecten.

Ga voor de officiële informatie en aanbestedingsregels naar de RVO website. Meer informatie over de MOOI regeling. U kunt ook vragen stellen over de subsidietenders.

De belangrijkste instrumenten voor de offshore wind sector:

Verder is informatie over andere subsidie-instrumenten, bijvoorbeeld gerelateerd aan NWO en MIT,  te vinden op onze website.

Alleen de officiële informatie op de website van RVO is leidend.

Speciaal voor het mkb

MKB-ondernemers kunnen contact opnemen met Martin Weissmann van het TKI Wind op Zee. Offshore Wind Innovators ondersteunt MKB-bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties en financiering.

Voor vragen over het R & D-programma, het opzetten van een R & D-consortium, het organiseren van uw R & D-project en de mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor uw R&D-onderzoek, kunt u via e-mail contact opnemen met het TKI Wind op Zee.