Programma Green Shipping Waddenzee doet oproep voor innovatie

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waddenzee

FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming roept techbedrijven met innovaties en oplossingen voor de energietransitie op om aan te sluiten bij het programma Green Shipping Waddenzee. FME coördineert het vierjarige programma en werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en havens aan het versnellen van innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens.

Het programma is in maart 2020 gestart met vijf projecten. Aan het programma werken naast FME op dit moment vijftien bedrijven, vier havens, twee kennisinstellingen en een stichting mee. Het programma Green Shipping Waddenzee heeft als doel om de innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot te versnellen en de daarbij behorende havenfaciliteiten- en infrastructuur te ontwikkelen. Dit alles om de ambitie van 60% CO2 uitstootreductie in 2030 voor het Waddengebied te ondersteunen.

Het programma Green Shipping Waddenzee, gecoördineerd door FME, is een samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen én havens om de innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens te versnellen. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die in vier jaar gerealiseerd gaan worden. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies cofinancieren met ruim € 2,6 miljoen.

De havens, het bedrijfsleven en de rederijen willen met het programma Green Shipping Waddenzee streven naar een versnelde reductie van 60% van de uitstoot van CO2 voor de scheepvaart. Deze ambitie kan alleen gehaald worden als een groot deel van de waddenvloot fossielvrij gaat varen. Uit de projecten zal blijken of fossielvrije energiedragers als waterstof en bio methanol een rol gaan spelen bij het behalen van de ambities. De pilots betreffen niet alleen innovaties voor de scheepvaart, maar ook voor de havens waar productie en levering van de groene waterstof van belang is.

Projecten

Het programma Green Shipping Waddenzee omvat tien samenhangende, onderling afgestemde pilotprojecten verdeeld over de Waddenzeehavens. 
Vijf projectenzijn gestart bij aanvang van het programma in 2020:

 De overige vijf projecten omvatten de ombouw van diverse soorten schepen om op waterstof te gaan varen. Het programma richt zich op het ontwikkelen en testen van innovatieve technologie voor emissie- en fossielvrij varende schepen voor de Waddenvloot. Hierbij gaat het om zowel nieuwbouw als ombouw. De Waddenvloot, exclusief de passagiers en goederen ferry’s, bestaat uit verschillende categorieën van scheepstypen, waarvoor een representatieve set van pilots is ontwikkeld.

De totale programmakosten bedragen 25,9 miljoen euro. Het Waddenfonds stelt 8 miljoen euro subsidie beschikbaar. Ook de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland steunen het programma financieel. Hier vindt u een film met uitleg over het programma.

meer info