Productie van blauwe waterstof via het H-vision project gaat de volgende fase in

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
H-Vision

De H-vision partijen hebben besloten om aan een verdieping en actualisatie van de haalbaarheidsstudie te werken, met name een verdere uitwerking van de business case, een locatiekeuze voor de waterstofinstallaties en een inventarisatie van benodigde infrastructuur en opslagbehoeften. Deltalinqs, belangenbehartiger van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in Rotterdam, behoudt de coördinerende rol in het H-vision project en heeft Peter de Weijs aangetrokken als projectdirecteur. In 2021 wordt de finale investeringsbeslissing verwacht op weg naar een eerste waterstofproductie in 2026.

H-vision mag rekenen op brede steun. Na de presentatie van de haalbaarheidsstudie werd het project vorig jaar nadrukkelijk opgenomen in het Rotterdams Klimaatakkoord. Het consortium wordt nu gevormd door Air Liquide, BP, Deltalinqs, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Power Plant Rotterdam, Shell, Uniper en Vopak. H-vision richt zich in eerste instantie op het maken van waterstof op basis van aardgas en door hergebruik van raffinaderijgassen. De CO2 die vrijkomt bij de productie wordt afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. De zo verkregen blauwe waterstof kan vervolgens als koolstofarme energiedrager in de industrie worden ingezet voor het opwekken van hoge temperaturen en voor de productie van elektriciteit.

H-vision baant de weg voor groene waterstof dat wordt gemaakt op basis van elektrolyse van water met stroom uit offshore windparken.

Meer informatie is te vinden in dit persbericht.

Lees de vorig jaar afgeronde haalbaarheidsstudie staat hier: