Pre-PPS Duitsland watestof: im- en exportketens en elektrolyse

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
elektrolyser

BZ en RVO willen graag Nederlandse ondernemingen en/of onderzoeksinstellingen die zich in groepsverband willen richten op de Duitse markt op de thema’s ‘waterstof-elektrolyse’ en/of ‘waterstof im- en exportketens’, faciliteren in een z.g.n. pre-PPS-traject.

In zo’n publiek privaat samenwerkingstraject kan met ondersteuning van RVO en de Nederlandse posten in Duitsland:

  • door deelnemende partijen een gezamenlijke propositie worden gevormd en zichtbaar gemaakt (o.b.v. een gezamenlijk doel en actieplan);
  • kan marktonderzoek worden gedaan indien kennislacunes worden geïdentificeerd, en;
  • kunnen gezamenlijke activiteiten met Duitse partijen ontplooid worden zoals workshops en matchmakingbijeenkomsten.

Indien gewenst kunnen hierbij meerdere regio’s worden verkend, zoals bijv. Noordrijn-Westfalen, Beieren, Baden-Württemberg. Saksen, Noord-Duitsland.

BZ en RVO vragen:
Welke Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen zouden zich in groepsverband willen richten op een pre-PPS-traject gericht op de Duitse markt op (één van) de onderwerpen ‘waterstof-elektrolyse’ en ‘waterstof im- en exportketens’?

Tijdspad:
Beoogd wordt om het rre-PPS traject te starten per eind februari / begin maart 2021 met een indicatieve looptijd van een jaar.

Aanmelding:
Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan (één van) deze pre-PPS-trajecten, kunt u zich uiterlijk op 26 februari a.s. aanmelden bij Claire Hooft-Graafland van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via @email. Geeft u daarbij s.v.p. aan naar welk(e) thema(‘s) – ‘waterstof-elektrolyse’ en/of ‘waterstof im- en exportketens’ – en/of welke Duitse regio uw specifieke interesse uitgaat.