Pilots voor aardgasvrij-innovaties gesteund met 9 mln euro subsidie

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
gasfornuis aardgas koken - Pxhere.com.jpg

In het kader van de stimulering van de Topsector Energie stelt het ministerie van BZK 9 miljoen euro ter beschikbaar via TKI Urban Energy en RVO.nl. Bedrijven die innoveren op het gebied van aardgasloze wijken, woningen en gebouwen kunnen hier aanspraak op maken. De middelen, die zijn bedoeld voor pilots en demonstraties, worden verstrekt via de DEI+. In deze regeling is 'aardgasvrij' een apart thema. Inschrijven is mogelijk vanaf 1 april 2022. Als er meer aanvragen komen die aan de eisen voldoen dan er budget is, geldt het 'eerst komt, eerst maalt'-principe. De pilots worden gesteund met 25% (grote bedrijven) tot 45% (voor kleine bedrijven) van de kosten. Als kennisinstellingen bijdragen aan een project, worden hun kosten voor 80% vergoed.

Zowel individuele bedrijven als consortia kunnen aanvragen. Het is mogelijk om eerst een projectideeformulier voor te leggen aan TKI Urban Energy of rvo.nl. Daarmee kunt u snel feedback krijgen over de vraag of de pilot of demonstratie in de regeling past.

De projecten moeten bijdragen aan één of meer van de onderstaande drie subthema's:

  • de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken. Tegen zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • het tegelijkertijd handhaven of verbeteren van de technische, fysische, functionele en esthetische kwaliteiten in de woning, het gebouw en/of de wijk;
  • het verhogen van het tempo om bestaande woningen en gebouwen op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready te kunnen maken.

Wie meer wil weten over de regeling kan mailen naar @email of verder lezen op RVO.nl/subsidie-en-financieringswijzer/DEI+-innovaties-aardgasloze-woningen-wijken-en-gebouwen