PICO+ Kansenkaart schot in de roos

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
PICO+ Kansenkaart

In samenwerking met PICO van Geodan ontwikkelde Kwartiermakers in de Bouw een kansenkaart die gemeenten, corporaties en netbeheerders helpt om de kansen in wijken te zien om met de energietransitie aan de gang te gaan. De PICO+ Kansenkaart maakt op basis van publieke informatie inzichtelijk welke woningen, wijken en buurten interessant zijn voor Nul op de Meter renovaties.

Woning corporaties, netbeheerders en gemeenten leveren steeds meer gegevens aan, bijvoorbeeld over de leeftijd en beoogde aanpak van huurwoningen, van gas- en elektriciteitsnetwerken, over bestrating, verlichting en demografische gegevens in de wijken. “Wanneer je die lagen over elkaar legt, zie je waar de kansen liggen. Zo krijg je enerzijds sneller enthousiasme voor een aanpak en anderzijds een betere businesscase. Want als meerdere partijen toch al iets in de wijk moeten doen kan je dat beter tegelijk aanpakken en dan gaat het ineens wel. In de praktijk blijkt dit heel goed te werken”, vertelt Arthur Lippus van Kwartiermakers in de Bouw.

PICO was een van de eerste projecten in het TKI Urban Energy-programma. Het liet zien dat het combineren van energieberekeningen met ruimtelijke informatie van grote waarde is bij overleg en beslissingen over energie in gebouwde omgeving. Dat is nu meer dan ooit actueel. Met het Klimaatakkoord worden gemeenten verplicht om voor 2021 aan te geven welke wijken wanneer van het gas af gaan. “Voor je het weet zitten corporaties en gemeenten naar elkaar te kijken wie is er als eerste gaat bewegen. We merken nu dat onze tool meer neutraal tussen partijen in gaat worden gebruikt. Het geeft een betrouwbaar en helder inzicht. Wat dat betreft is de PICO+ Kansenkaart een schot in de roos.”
 
Wie geïnteresseerd is het oorspronkelijke PICO project kan hierover meer lezen over in de online TKI projectendatabase, en over de aanvullende warmte-informatie module, tevens bij de projecten op onze website. Meer weten over het toepassen van de PICO+ Kansenkaart? Neem contact op met Kwartiermakers in de Bouw via @email.