Overzicht van biogasactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
biogas activiteit

Op het terrein van groen gas lopen heel veel activiteiten bij onze Westerburen. In bijgaande nieuwsbrief van de IEA-taak inzake bioenergie (Task 37 – Biogas) wordt dat beeld uitgebreid schetst in diverse rapporten. Nederland is actief deelnemer aan deze taak, RVO vertegenwoordigt Nederland hierin.

Nieuwsbrief