Overzicht innovatieve verduurzamingsopties helpt bij verduurzaming woningen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Innovaties individuele woningen

Woningeigenaren die aan de slag willen met het verduurzamen van hun huis, of partijen die bewoners daarbij ondersteunen zoals energiecoaches, kunnen sinds kort een handig en inspirerend overzicht gebruiken bij hun oriëntatie. Uptempo!, onderdeel van TKI Urban Energy, brengt namelijk een inspiratiedocument uit met daarin allerlei vernieuwende oplossingen voor de verduurzaming van particuliere woningen. Het document is gratis te downloaden.

In het Inspiratiedocument Innovaties voor de verduurzaming van individuele woningen staan diverse innovatieve opties voor particuliere woningen, gesorteerd langs het Stappenplan Verduurzamen: isoleren, ventileren, energie opwekken en duurzaam verwarmen en koelen. De publicatie is gericht op energiecoaches, buurtinitiatieven van actieve verduurzamers en individuele woningeigenaren die aan de slag willen met het duurzamer maken van hun huis. De oplossingen die in het inspiratiedocument aan bod komen zijn onder meer gericht op isolatie, ventilatie, energie- en waterbesparing, duurzame energie opwekken, energieopslag en slimme software die helpt bij inzicht en sturen in verbruik.

Voor een omvangrijker overzicht van innovatieve oplossingen, ook voor verduurzaming van bijvoorbeeld utiliteitsgebouwen en hoogbouwflats, kan men tevens terecht op de website uptempo.nu. Met behulp van verschillende filters kan je gericht door het overzicht navigeren. Wie meer achtergrondinformatie nodig heeft of gewoon geïnspireerd wil worden over innovaties die specifiek voor individuele huizen geschikt zijn, kan het Inspiratiedocument raadplegen en eventueel contact opnemen met de aanbieder van de oplossing.

In aanvulling op deze publicatie kan Uptempo! geïnteresseerden helpen bij de keuze uit innovatieve oplossingen voor individuele woningen. Bijvoorbeeld wanneer bewoners met elkaar, met energiecoaches en/of met de gemeente de opties willen bespreken. Voor hen kan Uptempo! een online bijeenkomst organiseren met een innovatie-expert erbij, of een live event waarbij een aantal aanbieders van innovaties hun oplossing tonen en toelichten.