Overheid en bedrijfsleven investeren samen circa € 58 miljoen in integrale projecten voor CO2-reductie in de industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
meeuw

Negen consortia gaan met subsidie van de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) voor het thema industrie, bouwen aan integrale innovaties die ons helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen. Maandag 19 april zijn ook de laatste beschikkingen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de deur uit gedaan.

De MOOI-regeling stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking en een integrale aanpak. Op die manier hebben innovaties een grotere kans op succes. Partijen binnen een innovatieketen ontwikkelen een gezamenlijk projectplan met een flinke omvang. Binnen de projecten staan de klimaat- en innovatieopgave per thema centraal.

Industrie

Groot was de belangstelling voor het thema industrie. Er was € 17 miljoen subsidie beschikbaar. De 14 ingediende projecten vroegen bij elkaar bijna € 46 miljoen. Doordat het ministerie van Economische Zaken & Klimaat begin februari € 12 miljoen extra budget beschikbaar stelde, konden in totaal 9 projecten gehonoreerd worden. Deze industrie-projecten laten mooie voorbeelden zien van de gezochte missie-focus. Zo gaan Dow en Shell gezamenlijk onderzoek doen naar een elektrisch gedreven stoomkraker. Tegelijkertijd slaat de kunststofindustrie in een breed consortium de handen ineen met het Dutch Polymer Institute om te onderzoeken hoe de verschillende industriële kunststofstromen circulair kunnen worden gemaakt.

Verdere innovaties ter land, zee en in de gebouwde omgeving

De gehonoreerde projecten onder de andere thema’s waren in de voorbije weken al bekend geworden. Twee projecten richten zich met de steun van € 7 miljoen subsidie op de opgave voor ‘Wind op Zee’. Bijna € 8 miljoen overheidsgeld gaat er naar drie projecten die innovatieve integrale oplossingen ontwikkelen voor ‘Hernieuwbare energie op land’. Maar liefst € 57 miljoen subsidie is beschikt voor de in totaal 15 missiegerichte projecten op het thema gebouwde omgeving.

MOOI-SIGOHE

In 2022 zal er een nieuwe openstelling van de reguliere MOOI zijn. In 2021 is er een tussentijdse extra openstelling gericht op systeemoplossingen voor de inpassing van grootschalig opgewekte hernieuwbare elektriciteit: de MOOI-SIGOHEHeeft u ideeën en oplossingen op dit gebied? De vooraanmelding voor de MOOI-SIGOHE is open tot en met 4 mei 2021, 17 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de MOOI vindt u op www.rvo.nl/mooi.