Overheid en bedrijfsleven investeren € 58 miljoen in integrale projecten voor CO₂-reductie industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
industrie

9 consortia gaan met subsidie van de MOOI-regeling thema industrie, bouwen aan integrale innovaties. Ze helpen onze klimaatdoelen dichterbij te brengen. Op 19 april heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de laatste beschikkingen de deur uit gedaan.

Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) stimuleert innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. De nadruk ligt op samenwerking en een integrale aanpak. Op die manier krijgen innovaties een grotere kans op succes. Partijen binnen een innovatieketen ontwikkelen een gezamenlijk projectplan met een flinke omvang. Binnen de projecten staat de klimaat- en innovatieopgave per thema centraal.

Industrie

Groot was de belangstelling voor het thema ‘Industrie’. Er was € 17 miljoen subsidie beschikbaar. Maar de 14 ingediende projecten vroegen bij elkaar bijna € 46 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft begin februari € 12 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Daarom geeft het ministerie in totaal 9 projecten subsidie.

“Het beschikken van deze projecten heeft wat langer geduurd dan gedacht. Maar de projecten die uit het extra budget subsidie krijgen, waren het wachten waard!”, schetst RVO-manager energie-innovatie Frank Witte.
 
De kersvers gehonoreerde industrie-projecten laten mooie voorbeelden van de gezochte missie-focus zien. Zo gaan Dow en Shell gezamenlijk onderzoek doen naar een elektrisch gedreven stoomkraker. Tegelijkertijd slaan de kunststofindustrie in een breed consortium de handen ineen met het Dutch Polymer Institute. Samen onderzoeken ze hoe de verschillende industriële kunststofstromen circulair maken.

Verdere innovaties ter land, zee en in de Gebouwde Omgeving

De gehonoreerde projecten onder de andere thema’s waren in de voorbije weken al bekend. Tegelijkertijd doen die aan grootte en impact niets onder:

  • 2 projecten richten zich met € 7 miljoen subsidie op de opgave voor ‘Wind op Zee’.
  • 3 projecten van bijna € 8 miljoen ontwikkelen innovatieve integrale oplossingen voor ‘Hernieuwbare energie op land’.
  • 15 missiegerichte projecten voor de ‘Gebouwde Omgeving’ krijgen maar liefst € 57 miljoen subsidie.

MOOI-SIGOHE

In 2022 is er een nieuwe openstelling van de gewone MOOI zijn. In 2021 is er een in de tussentijd een extra openstelling. Die richt zich op systeemoplossingen voor de inpassing van grootschalig opgewekte hernieuwbare elektriciteit.

Heeft u ideeën en oplossingen op dit gebied? De vooraanmelding voor de MOOI-SIGOHE is tot en met 4 mei 2021, 17 uur, geopend!

Meer informatie

www.rvo.nl/mooi
www.rvo.nl/mooi-sigohe