Oproep: doe mee aan de Europese internetconsultatie voor de RED-II

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Nationaal Waterstof Programma

Ondernemers kunnen tot en met 9 februari 2021 meedoen met de internetconsultatie voor de Renewable Energy Directive (RED II). Voor deze regeling bereidt de Europese Commissie een herziening voor.

De herziening van RED II, de Europese richtlijn hernieuwbare energie, vindt plaats in het kader van de Europese Green Deal, waarin de Commissie aangeeft de relevante energiewetgeving voor 2021 te evalueren en waar nodig te herzien. Het doel van deze raadpleging is om de mening van belanghebbenden te vragen over de manier waarop de RED II moet worden herzien. In deze consultatie komen belangrijke vragen aan bod zoals het wel of niet promoten van CO2-arme waterstof, additionaliteit, wel of niet CO2-arme waterstof laten mee tellen bij reductiedoelstelling transport, en certificaten van oorsprong. Voor de ontwikkeling van waterstof is de herziening van de RED II van belang omdat het een belangrijke stimulans kan zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van groene en klimaatneutrale (blauwe) waterstof in de mobiliteit.

Meer informatie