Openstellingstermijnen MOOI-regeling met 4 weken verlengd

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Topsector Algemeen
|
Windturbines op kade

De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken. De ministeries van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben dit besloten in nauw overleg met RVO en de Topsector Energie.

Aanvragers kunnen tot 18 mei 2020 17:00 uur hun vooraanmelding indienen. De definitieve aanvraag heeft 6 oktober 2020 17:00 uur als nieuwe deadline. Deze verlenging hangt samen met de huidige Covid-19-crisis. Aanvragers krijgen meer tijd om hun aanvragen vorm te geven.

Meer tijd voor matchmaking

De MOOI-regeling ondersteunt de ontwikkeling van integrale innovatieve oplossingen. Ze moeten bijdragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden vormen consortia. De samenstelling en kracht van de samenwerkingsverbanden is erg belangrijk. Ze worden uitgedaagd om ook eindgebruikers, ontwikkelaars en de vernieuwers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) te betrekken.

De matchmaking die dit vraagt staat door de Covid-19-crisis onder druk. Het vraagt meer tijd om een samenwerkingsverband op te bouwen en programmavoorstellen uit te werken. Daarom zijn de openstellingstermijnen verlengd.

Nieuwe openstellingsdata

  • Vooraanmelding: 1 april 2020 09:00 uur en 18 mei 2020, 17:00 uur.
  • Definitieve aanmelding: 4 augustus 2020 09:00 en 6 oktober 2020, 17:00 uur.

Meer informatie

Ga naar www.rvo.nl/mooi