Open call PPS subsidie: Offshore Floating Solar

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
|
Afbeelding

Gesloten

Heeft u een innovatief idee dat de ontwikkeling van zonne-energie op zee kan versnellen? Pakt de innovatie uitdagingen aan zoals kostenreductie, technische levensduur in offshore-omstandigheden of systeemintegratie? En kunt u daar financiële ondersteuning bij gebruiken? Dan is deze open call voor u.

TKI Wind op Zee organiseert in samenwerking met TKI Urban Energy een open innovatie call vanuit het PPS-Programmatoeslag budget. Het onderwerp: Offshore Floating Solar. De ontwikkeling van offshore drijvende zonne-energie heeft het potentieel om op grote schaal bij te dragen aan onze offshore energieproductie en is de afgelopen tijd meer in de kijker gezet. Deze nieuwe technologie kan mogelijk worden geïntegreerd in bestaande en toekomstige windparken. Deze innovatie is echter niet zonder uitdagingen.

Volgens onze Mission Oriented Innovation Program (MMIP1) en de Solar on Water Roadmap van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zou grootschalige toepassing van zonne-energie op de Noordzee over 10 tot 20 jaar mogelijk kunnen zijn. Er zijn echter zorgen over de kosten, de uitdagingen van de hevige maritieme omgeving in de Nederlandse Noordzee en de impact op de ecologie.

Daarom wil TKI Wind op Zee organisaties ondersteunen bij het verkennen van innovaties en onderzoek in drijvende zonne-energie door een deel van uw project te subsidiëren. Meer specifiek, projecten gericht op de levensduur van de systemen en de ontwikkeling van de kosten van grootschalige elektriciteitsopwekking op basis van offshore zonne-energie. De relevante onderwerpen zijn:

 • Kostenreductie (systemen, verankering, transport, installatie, onderhoud); 
 • Technische levensduur in offshore omstandigheden – en verlenging daarvan;
 • Systeemintegratie van solar-at-sea systemen.

Voor deze open call gelden de volgende data:  

 • Oproep opent: 20 oktober 2021 
 • Oproep sluit: 15 december 2021 
 • Tijdlijn voor het project: van 31 januari 2022 tot 1 maart 2023 

Wat bieden wij? 

 • Totaal beschikbaar subsidiebudget van €300.000.
 • Max. subsidie €100.000 per project:  
  • Max. 80% van de PPS-programmatoeslag voor fundamenteel onderzoek en niet-economische activiteiten. 
  • Max. 50% van de PPS-programmatoeslag voor industrieel onderzoek. 
  • Max. 25% van de PPS-programmatoeslag voor experimenteel onderzoek. 
 • Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden van de juiste partner voor uw project? Neem contact met ons op via @email

Wat voor projecten zijn we naar op zoek?

 • Het onderzoeksonderwerp past binnen het TKI Wind op Zee programma, draagt bij aan de Nederlandse kenniseconomie, aan de Nederlandse kennispositie en het voorgestelde project is van voldoende kwaliteit; 
 • De coördinator/hoofdaanvrager van het project is gevestigd in Nederland; 
 • Het consortium bestaat uit minimaal één bedrijf en minimaal één kennisinstituut. Als u een bedrijf bent met een relevant onderzoeksonderwerp, maar nog steeds het juiste kennisinstituut nodig heeft om mee samen te werken, stuur ons dan een e-mail op @email. Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte partner;
 • Het consortium zorgt ervoor dat er effectief wordt samengewerkt, wat betekent dat een onderzoeksidee in samenwerking wordt geformuleerd en dat de realisatie ervan gezamenlijke kosten en bijdragen in natura van alle consortiumpartners met zich meebrengt; 
 • De deelnemers bepalen gezamenlijk de scope en uitvoering van het project en delen de risico's en resultaten; 
 • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan;
 • De projectvoorstellen moeten zich onderscheiden van technologieën die al op de markt zijn of van innovatieprogramma's die al worden uitgevoerd; 
 • Het project moet voldoen aan de PPS-vergoeding voor O&O

Geïnteresseerd? Vind hier hoe u zich kan aanmelden:  

 • Stap 1: Stuur ons een e-mail op @email waarin u in één korte alinea uitlegt wie u bent en wat uw projectplan is. Het TKI Wind op Zee kan contact met u opnemen voor verdere verduidelijking. 
 • Stap 2: We sturen u de sjablonen voor het invullen van de aanvraag. Een volledige toepassing bestaat uit:  
  • Een projectvoorstel 
  • Een apart projectbudget 
  • Een samenwerkingsovereenkomst 
 • Stap 3: Stuur alle documenten en eventuele vragen ten laatste op 15 december 2021 naar @email.
 • Stap 4: Onze externe toetsingscommissie beoordeelt uw voorstel. De voorstellen worden gerangschikt en de winnaars worden geselecteerd. We nemen voor 31 januari 2022 contact met u op met een beslissing. 

We kijken uit naar uw voorstellen.