Opdracht semi-autonome energiesystemen gepubliceerd op TenderNed

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Foto door Reeno Brando via Unsplash

De opdracht semi-autonome energiesystemen is open. Kijk op TenderNed voor alle informatie.  Voorstellen kunnen ingediend worden van 2 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.

Heeft u vragen over deze opdracht? U kunt uw vragen via TenderNed stellen tot 21 september 2021 om 10:00 uur (zie hier de handleiding van TenderNed). Alle vragen en antwoorden worden aan alle inschrijvers kenbaar gemaakt. Daarnaast is er een informatiebijeenkomst op 14 september om 10:00 uur. Tijdens de bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de doelstelling van de aanbesteding en krijgt u de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar @email en @email.

Lees meer over de opdracht op TenderNed

Opdrachtomschrijving
Het doel van de opdracht is:

 • het ontwikkelen van gevalideerd gereedschap waarmee:
  • het kunnen genereren van verschillende holarchische systeemconfiguraties op basis van relevante input van gebruikers mogelijk is;
  • voor verschillende Holarchische systeemconfiguraties de consequenties voor en door het energiesysteem zichtbaar gemaakt kunnen worden. Consequenties kunnen bijvoorbeeld juridisch, sociaal, economisch, technisch van aard zijn, of betrekking hebben op CO2-emissies, ruimtegebruik, etc.
  • voor verschillende sturingsmechanismen de effectiviteit, bruikbaarheid, impact enzovoort zichtbaar gemaakt kunnen worden.
    
 • het, met behulp van deze gereedschappen:
  • analyseren van een aantal verschillende Holarchische systeemconfiguraties;
  • analyseren van een aantal verschillende sturingsmechanismen waarmee Holarchische systeemconfiguraties en bijbehorende Sturingsmechanismen voor het Nederlandse energiesysteem op geschiktheid kunnen worden vergeleken.

Aanbestedingsregels
Het aanbestedingsdocument kunt u vinden op TenderNed. Hierin leest u:

 • wat de doelstellingen zijn;
 • aan welke eisen de inschrijving moet voldoen;
 • de manier van beoordelen;
 • de procedure van inschrijving.

Lees meer over de aanbestedingregels.

Informatiebijeenkomst 14 september
Op 14 september om 10:00 uur is er een informatiebijeenkomst. Kijk op TenderNed voor meer informatie.

Meer weten?