Ons energienetwerk piept en kraakt

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
EV elektrische auto Valerie Kuypers

Deze 11 innovators doen er wat aan

Nederland wordt meer en meer elektrisch. Tegelijkertijd piept en kraakt de infrastructuur; het elektriciteitsnet. Zo is 11% van de energietransport-aanvragen van zonneweides afgelopen najaar afgewezen – een duidelijk signaal van schaarste op het elektriciteitsnet. Gelukkig zijn er vele innovators die in oplossingen denken. Door energievraag meer uit te smeren over de dag, of door energieoverschotten in te zetten om later te gebruiken worden vraag en aanbod van elektriciteit aangepast.

Zo wordt gewerkt aan het extern aansturen van apparaten op basis van energieprijzen, de slimme inzet van data, het real-time voorspellen van de hoeveelheid opgewekte zon- en windenergie. Hiermee moet groei van nieuwe elektriciteitsbronnen (in 2018 werd er bijvoorbeeld 40% meer zonnestroom opgewekt dan het jaar daarvoor) worden gewaarborgd.

TKI Urban Energy heeft 11 van de meest veelbelovende en succesvolle innovators op een rijtje gezet. Zij bieden belangrijke oplossingen in een steeds grilliger energiesysteem.

Flexibiliteit bij huishoudens

Een deel van de innovators richt zich op de flexibiliteit die bij huishoudens valt te ontsluiten. Zo sturen de ondernemingen Peeeks en Vandebron apparaten in huishoudens slim aan, zoals elektrische boilers en laadpalen voor elektrische auto’s. Ook een mooi voorbeeld hiervan is de app Jedlix, die gebruikers betaalt als ze hun elektrische auto op het juiste moment opladen. 

Voorspellen van energieverbruik en -opwek

Andere innovators richten zich juist op de grotere energiegebruikers of -opwekkers. Bedrijven als PetawattsRecoySympowerDexter Energy en Ed.mij helpen bedrijven om door energieverbruik en -opwek te voorspellen, te monitoren en waar nodig aan te passen. 

Maarten de Vries, programmamanager bij TKI Urban Energy: “Deze bedrijven richten zich op een specifieke eindgebruiker. Door gebruikers te belonen voor stroomafname op de juiste momenten worden ze actief betrokken bij het realiseren van een stabiel elektriciteitssysteem én kunnen ze geld verdienen. En ook voor netbeheerders is het handig, want CE Delft heeft voor ons berekend dat netbeheerders samen 270 miljoen euro per jaar kunnen besparen als verbruikers prikkels krijgen om piekbelasting te voorkomen.”

Gebiedsoplossingen

Spectral en ICT Group kijken verder dan de individuele gebruiker, naar gebiedsoplossingen. Zij maken het mogelijk om verschillende flexibele assets binnen een groter gebied te integreren in één slim energiesysteem. Al deze oplossingen vragen om het slim gebruiken van data. Deze innovators hebben daarvoor softwareplatforms ontwikkeld en/of maken gebruik van complexe machine learning algoritmes.

Financiële beloning

De Vries is blij met deze diversiteit aan innovators: “De behoefte aan flexibiliteit verschilt per dag en seizoen, zelfs per locatie. En ook de beschikbare flexibiliteit varieert per gebruiker en per moment. Om de energietransitie te kunnen versnellen, ondersteunt TKI Urban Energy daarom de ontwikkeling van allerlei slimme flexibiliteitsoplossingen. Soms is dat een app die het laden van een auto goedkoper maakt, en een andere keer is dat voorspellingssoftware waarmee de industrie zijn energieverbruik kan managen. Zo is niet alleen de ondernemer en individuele gebruiker geholpen, maar de energietransitie als geheel.”