Onderzoek: wat draagt bij aan deelname aan duurzaamheidsinitiatieven?

Nieuwsbericht |
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
|
Eensgezind Energieneutraal

Het succes van lokale duurzaamheidsinitiatieven werd onderzocht in het project Eensgezind Energieneutraal. Een van de belangrijkste conlusies is 'Focus niet alleen op geld of duurzaamheid, maar onderstreep ook het belang voor de gemeenschap.'

Energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen maakt al grote stappen. Ze voorzagen al 350 daken van zonnepanelen, zorgden voor zonnepanelen op huurwoningen en voerden tientallen warmtescans uit. Als het aan Duurzaam Nijeveen ligt, is heel Nijeveen in 2025 energieneutraal. "We willen dat er net zoveel energie in Nijeveen wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt", vertelt Harry van Dijk, voorzitter van Energiecoöperatie Duurzaam Nijeveen. In het dorp is veel belangstelling voor de activiteiten van de Nijeveense coöperatie.

Eensgezind Energieneutraal

Dat is niet vanzelfsprekend, weet Fleur Goedkoop. Fleur was vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) betrokken bij het project Eensgezind Energieneutraal (EEN). "We hebben het succes van lokale duurzaamheidsinitiatieven onderzocht", legt ze uit. "Wat draagt ertoe bij dat mensen bereid zijn om deel te nemen aan een initiatief?" Het project bestond uit een sociaalwetenschappelijk onderzoek onder tien duurzaamheidsinitiatieven, de begeleiding van initiatieven bij het verwezenlijken van hun ambities en de ontwikkeling van een zogenoemde Quick Fit-oplossing. EEN werd uitgevoerd door Samen Energie Neutraal (SEN), Grunneger Power, Dutch, Heijmans en de Rijksuniversiteit Groningen.

De rol van sociale contacten

Fleur: "Interessant is dat niet alleen duurzame overwegingen bijdragen aan bereidheid tot deelname, maar dat ook sociale aspecten een rol lijken te spelen bij bereidheid tot deelname aan duurzaamheidsinitiatieven. Bewoners die bijvoorbeeld de initiatiefnemers kennen of denken dat veel andere bewoners mee willen doen, bleken eerder geneigd zich aan te sluiten. Net als bewoners die überhaupt meer betrokken zijn bij hun dorp of buurt" Op basis van deze resultaten lijkt het dan ook van belang om niet alleen een beroep te doen op financiële of duurzame motieven, maar ook het belang van het initiatief voor de gemeenschap te onderstrepen. "Daarnaast kan het volgens de onderzoekster de moeite waard zijn om te kijken hoe de mensen te betrekken bij een duurzaamheidsinitiatief, via het lokale netwerk van verenigingen binnen de gemeenschap."

Over project EEN

Meer weten over EEN? Kijk op www.samenenergieneutraal.nl EEN is uitgevoerd met subsidie van het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-Energie, onderdeel van Topsector Energie en wordt gefaciliteerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kijk ook op MVI-E projecten in beeld.

Meer weten over het vervolg op het project EEN? Lees het proefschrift van Fleur Goedkoop.