Onderzoek naar regionale hotspots voor productie van elektrolysers

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
 Onderzoek naar regionale hotspots voor productie van elektrolysers

Een unieke samenwerking tussen FME, TNO en tien provincies heeft het mogelijk gemaakt om een onderzoek op te starten naar de productie van waterstof-elektrolysers in de regio. Het doel van dit onderzoek is om voor Nederland het ecosysteem in kaart te brengen van bedrijven die kunnen bijdragen aan de productie van waterstof-elektrolysers. Het project wordt toegespitst op de tien deelnemende provincies. Het resultaat dat medio juni-juli 2020 wordt verwacht, is een overzicht van businesskansen voor heel Nederland en uitgesplitst per regio.

Door dit onderzoek proberen we antwoord te geven op meerdere vragen, zoals:

  • Waar de kansen liggen voor Nederlandse productie- en ontwikkelbedrijven van elektrolysers en/of onderdelen van elektrolysers?
  • Welke regionale ketens van toeleveranciers, ecosystemen van bedrijven, kennisinstellingen en actieve overheden kunnen we onderscheiden?
  • Welke (beleids)randvoorwaarden zijn er nodig om dit door te ontwikkelen?

Het project is op zoek naar bedrijven die al toeleveren, of dit kunnen en willen gaan doen, aan deze keten of actief willen zijn in de assemblage van (een deel van de) elektrolysers. Dit betreft de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Elektrochemie (bijvoorbeeld: katalysatoren, membranen)
  • High-end materialen (zoals composieten, legeringen, keramiek)
  • Geavanceerde fabricagetechnieken (zoals vacuümtechnologie, CVD-depositie, nano-coatings, dunne plaattechnologie) of andere hoogwaardige technologieën

Meer weten of deelnemen? Neem contact op met Marco Kirsenstein en Ronald Stevelink: @email