Onderzoek monitoring van koolstof in de industriële keten

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
Digitalisering
|
haven ijmuiden

Rebel Groep verkent in opdracht van RVO en Topsector Energie hoe we de uitwisseling van koolstof kunnen bijhouden. Op onze klimaatdoelstellingen sturen we vooral op de vermindering van CO2 uitstoot. Met deze data weten we beter welke beleidsinstrumenten we moeten inzetten.

Koolstof (CO2) is voor de industrie ook een belangrijke grondstof. Denk hierbij aan de kunststof-keten. Voor een duurzame uitwisseling en benutting van koolstof hebben we inzicht nodig in materiaalstromen en bewerkingsstappen.

De aanbeveling van de studie is om 2 pilots te starten. Eén om de herkomst van de koolstofatomen bij te houden. De tweede pilot onderzoekt hoe we de CO2 uitstoot in de keten het beste kunnen registreren. De pilots worden eind 2020 vormgegeven.

Meer lezen?

Eindrapport Carbon Tracking System – Haalbaarheid monitoring van koolstof in de industriële keten (pdf)