Onderzoek diepe ondergrond Nederland

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Breuklijnen en geïnduceerde aardbevingen

NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen kent € 9 miljoen toe aan projecten die onderzoek doen naar bewegingen en processen in de diepe ondergrond van Nederland. Het onderzoeksprogramma DeepNL wil de fundamentele kennis verbeteren van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen.

Projecten gaan onder meer over de vraag hoe heet aardbevingsbreuken kunnen worden, bodemdaling als informatiebron voor ondergrondse processen en voorspelling van oppervlaktevervorming.

Er zijn acht projecten toegekend in dit programma.

Onderzoeksraad

Met dit onderzoeksprogramma geeft NWO ook invulling aan een advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor een structureel en langetermijnonderzoeksprogramma naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen.

Vier jaar

Binnen de projecten gaan senior onderzoekers samen met 31 nieuwe PhD’s en postdocs gedurende ruim vier jaar onderzoek doen met behulp van laboratoriumexperimenten, veldwerk en computermodellen. DeepNL is mede mogelijk door een financiële bijdrage van NAM en is onderdeel van de NWO-bijdrage aan de Topsector Energie.

Meer informatie

Meer informatie en overzicht van de gehonoreerde projecten