Offshore demonstratiekavel biedt ruimte aan innovatieve ondernemers

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

TKI-WoZ_installatie-turbine_1.jpg

Foto's: TKI Wind op Zee

In Borssele komt een zogeheten innovatiekavel beschikbaar. Speciaal bedoeld om offshore windtechnologie te demonstreren. Innovatoren kunnen inschrijven op de derde tenderronde in Borssele (Kavel V). Bob Meijer, Directeur TKI Wind Op Zee, vertelt over de toegevoegde waarde van deze innovatiekavel.

‘TKI Wind op Zee probeert al enige tijd ruimte beschikbaar te krijgen voor de demonstratie van offshore windtechnologie’, vertelt Meijer. ‘Voor een aantal innovatieve producten is het namelijk noodzakelijk dat ze offshore getest worden voordat ze daadwerkelijk de markt op kunnen. Zo’n innovatiekavel biedt die mogelijkheid.’

Bob_Meijer.jpg

Binnen het kavel zijn twee posities beschikbaar. Innovatoren die mee willen doen, mogen dit naar eigen inzicht invullen. ‘Het kan gaan om een nieuw type fundatie, maar ook een nieuw type windturbine op een standaard fundatie. Een combinatie is mogelijk, of iets totaal anders. Denk aan nieuwe kabeltechnologie of installatiemethoden. Het is wel specifiek bedoeld om offshore windtechnologie te tonen, niet voor andere technologieën.’

Samenwerking

Meijer is sinds juli 2017 directeur van TKI Wind op Zee. Is dit een eerste stap in het verwezenlijken van zijn visie? ‘Het TKI Wind op Zee is hier al langer mee bezig, en dit is niet door één iemand in werking gezet. In het Energieakkoord is ook opgenomen dat er demonstratieruimte voor dit soort innovaties beschikbaar moet komen. Daar is dit een uitwerking van. Samen met RVO en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken we er nu hard aan. RVO is op dit moment leidend. Wij zijn in deze fase met name ondersteunend bij het matchmakingproces, en dat past ook bij onze rol.

Wij zien het belang dat innovaties de weg naar de markt vinden. Het mes snijdt hierbij aan meerdere kanten. Met dit soort initiatieven verlagen we de kosten van offshore windenergie en het draagt bij aan de Nederlandse economie. Dat sluit weer aan bij de doelstellingen van de Topsector Energie en TKI Wind op Zee.’

Breder trekken in de toekomst

Zoals gezegd is er veel gedaan om de innovatiekavel op de agenda te krijgen. Als het aan Meijer ligt gaat deze er ook niet meer af. ‘We zijn nu met marktpartijen en ministeries in gesprek over het gebied Hollandse Kust Noord. Ook daar zouden we graag een demonstratieruimte willen creëren. Het is duidelijk dat offshore wind een belangrijke rol gaat spelen bij de energietransitie. Er zullen dus grote hoeveelheden energie opgewekt moeten worden op zee. Naast het eerdergenoemde belang van kostenreductie, zijn bij een eventuele nieuwe innovatiekavel twee andere aspecten van belang.

Allereerst is dat het meervoudig ruimtegebruik. We zullen in de toekomst meer moeten samenwerken met andere gebruikers van de Noordzee en de waarde voor de natuur verhogen. Dat kan gaan om de scheepvaart of visserij, maar ook bijvoorbeeld over zonneparken of zeewierteelt. Daarnaast moet bij schaalvergroting rekening gehouden worden met de opslag van energie en het converteren van offshore windstroom in bijvoorbeeld waterstof. Het moet geïntegreerd worden in het energiesysteem. We willen de zaak dus breder trekken. Het is op dit moment onzeker of een volgende proeftuin er in de toekomst ook daadwerkelijk gaat komen, maar we zijn er wel over in gesprek.’

Selectiecriteria

De tender voor Kavel V in Borssele sluit in januari 2018. Meijer hoopt op veel inschrijvingen. ‘We hebben natuurlijk geen invloed op het aantal of het type inschrijvingen. Wel hoop ik dat er belangrijke nieuwe technologieën worden gedemonstreerd. Wat dat precies is, maakt ook niet heel veel uit. Het gaat erom dat het voor de winnende partij mogelijk wordt hun product naar deze snel groeiende markt te brengen én dat de kosten van het opwekken van de energie hierdoor omlaag kunnen. De kosten voor offshore windtechnologie zijn de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar die zijn nog niet laag genoeg. Kostenreductie is daarom een van de selectiecriteria voor de tender. Alle selectiecriteria zijn te vinden in de Project & Site Description en de tenderregeling.’

De tender heeft hier en daar iets weg van een schoonheidswedstrijd, maar dat is het niet alleen, stelt Meijer. ‘Het is weliswaar een demonstratieproject, maar net als andere offshore windparken blijft het wel staan. Het moet dus ook stroom produceren en leveren aan het elektriciteitsnet. Offshore ga je geen experimenten uitvoeren. Deze technologie is al in een zodanig ontwikkelstadium dat het in staat moet zijn langdurig te blijven staan en stroom kan leveren.’

Meer informatie

Nadat in het voorjaar van 2018 wordt besloten wie de winnaar is, kan de winnende partij aan de slag met het technisch uitwerken en realiseren van het project. De verwachting is dat 3 á 4 jaar daarna het demonstratieproject gereed is. Meer informatie kunt u vinden bij TKI Wind op Zee. De officiële regeling leest u hier.