NWO stelt ruim 3,5 miljoen beschikbaar voor energieonderzoek in publiek-private samenwerkingen

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Biobased Economy
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
TKI Nieuw Gas
TKI Energie en Industrie
Systeemintegratie
|
''

NWO opent een bottom-up call voor publiek-privaat onderzoek. Dit past binnen de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren. Het ENW PPS-fonds biedt verschillende mogelijkheden voor samenwerking tussen bedrijven (inclusief het mkb) en kennisinstellingen.

Calls en budget 2019

Dit fonds kent 4 verschillende samenwerkingsvormen. Deze die zijn samengevat in 2 aparte calls:

  • de call ENW PPS-fonds 2019
  • de call KIEM 2019

Het ENW PPS-fonds stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen tot innovaties en/of kennisopbouw te komen. Het Fonds financiert daarvoor projecten die funderend onderzoek doen. Hiervoor is in 2019 een budget van ongeveer € 12 miljoen beschikbaar. Hiervan is ruim € 3,5 miljoen voor energieonderzoek.

Indienen calls en deadlines

Voor deze call is geen onderzoeksthema vastgesteld. Maar het voorgestelde onderzoek moet passen binnen een van de deelnemende topsectoren. Vóór indiening dient u een passendheidsverklaring van uw onderzoeksvoorstel bij de Topsector Energie te halen.

Het ENW PPS-fonds kent in 2019 twee deadlines voor het indienen van voorstellen:

  • 4 juni 2019
  • 8 oktober 2019

Informatiebijeenkomsten

NWO organiseert diverse informatiebijeenkomsten op universiteiten. Er staan nog bijeenkomsten gepland voor:

  • 28 februari 2019: Rijksuniversiteit Groningen
  • 5 maart 2019: Universiteit van Amsterdam
  • 11 maart 2019: Universiteit Leiden 
  • 26 maart 2019: Technische Universiteit Delft

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Mail dan naar NWO.

Meer weten?