Noord-Nederland presenteert ambitieus investeringsplan voor waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
mijn toekomst is waterstof

De experts zijn het er over eens: waterstof zal dé CO2-neutrale gasvormige energiedrager van ons nieuwe, duurzame energiesysteem zijn. Met voor Nederland de kans om een voortrekkersrol te pakken. Op het gebied van verduurzaming van industrie, de inzet van bestaande energie-infrastructuur én het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid. Daarom is het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland gepubliceerd.

Noord-Nederland verbindt met waterstof

Noord-Nederland was, is en blijft de energieregio van Noordwest Europa. De energie uit aardgas stroomt vanuit deze regio naar de industrieclusters van ons land, naar alle huizen en naar onze buurlanden. Noord-Nederland maakt, met de volgende fase van het Investeringsplan voor waterstof in Noord-Nederland, de verbinding tussen onze huidige aardgaseconomie en de toekomst voor Nederland als groene waterstofeconomie. Daarmee verduurzamen we ons gasgebruik, ontstaat er een investeringspotentieel van €9 miljard en creëren we in de komende tien jaar 25.000 banen.

Nederland Waterstofland

Nederland heeft kans om de spil te worden in de Europese waterstofmarkt. Dit biedt ons land een betaalbare energietransitie en de versterking van de Nederlandse economie. Noord-Nederland en de Nederlandse industrieclusters investeren de komende jaren in de Nederlandse waterstofeconomie. Naarmate deze economie zich ontwikkelt, zullen de verbindingen tussen Noord-Nederland en de andere clusters gemaakt worden. Zodat Nederland uiteindelijk rond 2030 klaarstaat als dé waterstofhub van Europa.

Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland

Om een kick-start te geven aan de Nederlandse groene waterstofeconomie investeert Noord-Nederland in waterstof. Met een grote groep van betrokken partijen wordt aan verschillende projecten gewerkt die bijdragen aan de versnelling en opschaling van de waterstofketen. Deze volgende fase voor waterstof in Noord-Nederland is samengevat in het Investeringsplan. De benodigde schaalvergroting wordt onderbouwd met de uitwerking van een routekaart, implementatieplan en een aantal voorwaarden om het Nederlandse waterstofpotentieel te realiseren.

Het rapport is hier te downloaden