Nieuwe TSE-magazine flink uitgebreider

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Cover magazine

Het nieuwe magazine van de Topsector energie (TSE) is uit, nu nog rijker gevuld dan voorgaande edities met interessante artikelen over de missies voor energietransitie en duurzaamheid. Daarnaast leest u aansprekende praktijkverhalen.

Manon Janssen, boegbeeld van TSE: "We kijken natuurlijk terug, maar vooral vooruit. Waar staan we, wat zijn de trends en uitdagingen die voor ons liggen en hoe kunnen we daar ook zelf in blijven vernieuwen. Dit is een werkwijze om trots op te zijn en om vol te houden. Laat het u inspireren."

Uitgebreid

In het TSE-magazine stond voorheen altijd een selectie van de meest aansprekende praktijkvoorbeelden uit de Topsector energie. Dit jaar is het magazine uitgebreid met artikelen en informatie over de missies voor energietransitie en duurzaamheid, te weten elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit, landbouw en natuur, circulaire economie en systeemintegratie. Deze missies bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.

Wereld vol verdienkansen

"Wij zijn een land met een missie", legt Janssen uit. "Wij willen sneller innoveren om - onder meer - de broeikasgasuitstoot zo snel mogelijk te verlagen. Als Nederland erin slaagt om slimme oplossingen te verzinnen, dan halen we niet alleen de doelstellingen van Parijs, maar opent zich ook een wereld vol verdienkansen." Om deze reden zette de overheid het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid op. Hierin komen de innovatiekracht en het ondernemerschap van het Nederlandse bedrijfsleven, de laatste onderzoeken en de overheid samen. De Topsector Energie heeft daarin het thema Energietransitie & Duurzaamheid onder haar hoede.

Meer weten?

Lees het nieuwe Magazine Topsector Energie.