Nieuwe Topsector Energie subsidiemodule ondersteunt systeeminnovaties met € 3,8 miljoen

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|
Afbeelding Syteemintegratie

Op 15 oktober opent de nieuwe subsidiemodule Systeemintegratie van de Topsector Energie. Geïnteresseerde partijen, zoals netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven kunnen projectplannen indienen voor kennis- en innovatievraagstukken. Het gaat om systeemveranderingen die nodig zijn om het energiesysteem geschikt te maken voor de energietransitie.

Het toekomstige energiesysteem is niet vergelijkbaar met het huidige. Energie komt meer en meer uit vele – vaak weersafhankelijke – duurzame bronnen. De vraag naar energie verandert ook. Bijvoorbeeld door de toename van elektrisch vervoer. En individuele consumenten spelen een veel meer actieve en invloedrijke rol dan vandaag de dag. Hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem robuust, betrouwbaar, veilig, betaalbaar en maatschappelijk acceptabel blijft? Hiervoor zijn ingrijpende systeemveranderingen nodig.

Onderwerpen

De subsidiemodule Systeemintegratie richt zich op 3 deelprogramma’s:

1.    Modellen en simulaties (multi-modelling tools)

Voor  het ontwikkelen en beheren van het energiesysteem is integrale besluitvorming nodig. Energiemodellen zijn belangrijke en krachtige hulpmiddelen om deze besluitvorming met feitelijke informatie te ondersteunen. Voor het analyseren van complexe situaties zijn vaak meerdere, aan elkaar gekoppelde, modellen nodig. Zo ontstaan ‘multi-modellen’. De subsidiemodule ondersteunt de ontwikkeling van multi-modelling.

2.    Slimme aansturingssystemen voor Smart Multi-Commodity Energiesysteem

Een smart multi-commodity energy system (SMECS) is een energiesysteem dat op een slimme wijze verschillende energievormen benut. Hiervoor is een slim besturingssysteem nodig dat bijvoorbeeld gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. De subsidiemodule ondersteunt het ontwerpen en experimenteel toetsen van zo’n systeem in de praktijk.

3.    Besluitvormingstools flexibiliteit

Door de energietransitie verandert het evenwicht tussen vraag en aanbod van energie. Voor de leveringszekerheid moeten deze echter in evenwicht zijn. Het energiesysteem heeft hiervoor flexibiliteit nodig. De industrie kan daarin een grote rol spelen. Maar welke risico's lopen bedrijven als zij zich als leverancier of gebruiker van flexibiliteit aansluiten op het net? Wegen de kansen op tegen de investeringskosten? De subsidiemodule ondersteunt de ontwikkeling van tools om goede analyses voor besluitvorming te kunnen maken.

Openstelling en budget

De subsidiemodule Systeemintegratie is open van 15 oktober, 09.00 uur tot 15 december 2020, 17.00 uur. Het subsidieplafond is € 3.800.000 (€ 1.200.000 voor deelprogramma 1 en 3 en € 1.400.000 voor deelprogramma 2). De subsidiemodule honoreert per onderwerp 1 project. Belangrijk is dat aanvragers binnen een project samenwerken. Dat kunnen netwerkbedrijven, adviesbureaus, gemeenten, kennisinstellingen en andere relevante partijen zijn.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wees er daarom zeker van dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is. Laat uw projectidee vooraf toetsen.

In opdracht van

De subsidiemodule Systeemintegratie is onderdeel van het Topsector Energie-instrumentarium. RVO voert de subsidiemodule uit in opdracht en met budgetten van de ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Meer informatie