Nieuwe Topsector Energie instrumenten 2020 tijdens de Matchmaking Day 2020

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

In 2020 worden nieuwe instrumenten voor innovatieondersteuning gelanceerd, zoals het Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) 2020 instrument en de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Reserveer alstublieft 13 februari 2020, 9.00 - 18.00 uur in uw agenda voor onze jaarlijkse Matchmaking Day, waar we informatie over afgeronde en nieuw projecten zullen delen.

Deze week is een Kamerbrief verstuurd met de voorgenomen veranderingen met betrekking tot het klimaat- en energie-innovatieregelingen. Het kabinet zet extra in op innovatie om zo bij te dragen aan de verdere groei en verbetering van nieuwe (of combinaties van) oplossinge, samenwerking daarbij is essentieel. Daarom komt er een nieuwe regeling binnen het Topsector Energie instrumentarium voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI), deze regeling focust zich op samenwerking tussen kennisinstellingen en kleine en grote bedrijven in grote consortia. 

In lijn met het klimaatakkoord ligt de focus vooral op innovatie thema's die leiden tot eerste (commercieel) toepasbare producten en diensten richting 2030. Binnen deze regeling wordt een bedrag van € 10,1 miljoen beschikbaar gesteld voor Offshore Wind Energie. We verwachten dat de nieuwe aanbestedingsregels begin volgend jaar zullen worden gepubliceerd. Raadpleeg de RVO-website voor meer informatie.

Lees meer over de MOOI regeling

Lees meer over de DEI + regeling

Opnieuw organiseert de TKI Wind op Zee samen met RVO een Matchmaking Day. Tijdens deze dag kunnen alle spelers in de offshore windsector elkaar ontmoeten en meer informatie krijgen over de Topsector Energie-instrumenten in 2020. Ook zullen we de resultaten van TKI Wind op Zee-innovatieprojecten presenteren en een tipje van de sluier lichten als het gaat om nieuwe R & D-projecten. De Matchmaking Day vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht op 13 februari 2020, 9.00 - 18.00 uur.

U kunt u inschrijven  in januari. Dan kunt u hier ook meer informatie vinden over het programma.

Zet de datum alvast in uw agenda.