Topsector Energie stelt € 100.000 in nieuwe ronde beschikbaar voor mkb-ondernemingen onder de Innovatiemakelaarsregeling

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
Innovatiemakelaarsregeling

Na de succesvolle subsidieronde begin dit jaar, stelt de Topsector Energie in een nieuwe subsidieronde geld beschikbaar voor het inhuren van een innovatiemakelaar door mkb-ondernemingen. Dit keer is de vergoeding voor de inhuur van een innovatiemakelaar maar liefst 80% van de gemaakte kosten, tot een maximum vergoeding van 10.000 euro (incl. BTW) per mkb-onderneming. Ondernemers van TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie & Industrie en TKI Wind op Zee kunnen als onderdeel van de Topsector Energie hiervan gebruik maken.

“Start-ups en mkb-ondernemers zijn vaak koplopers in innovatie. Ze hebben regelmatig te maken met vele uitdagingen. Daarbij missen ze soms op bepaalde gebieden expertise of ze kunnen die moeilijk inhuren doordat ze over beperkte financiële middelen beschikken”, aldus Martin Weissmann, van het Financieringsloket van de Topsector Energie. “De innovatiemakelaars regeling is daarom welkom om innovatieve ondernemingen actief in de energietransitie tegemoet te komen”.

Een 'innovatiemakelaar' kan mkb-ondernemers onder meer begeleiden bij: het ontwikkelen van een business plan, het aantrekken van investeerders, deal closing rondom financiering of bij het opzetten van consortia met andere bedrijven en/ of kennisinstellingen*.

Subsidie-aanvragen kunnen vanaf 1 juli 2021 worden ingediend bij de Topsector Energie. De werkzaamheden van de innovatiemakelaar kunnen bij goedkeuring van de aanvraag door de Topsector Energie met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 worden vergoed. Toekenning vindt plaats via het 'first come, first served'-principe. In geval van overtekening van de regeling (op één en dezelfde dag) zal toewijzing verlopen via loting.

 

Voor meer informatie en indiening:

Bekijk meer informatie over de regeling.

Of neem contact op met Martin Weissmann.

 

* Uitgesloten van subsidie is het inhuren van een innovatiemakelaar met als specifiek doel het laten opstellen van een subsidie-aanvraag. Tevens zijn out of pocket kosten uitgesloten zoals bijvoorbeeld indieningskosten voor octrooien, reiskosten etc.