Nieuwe regeling voor circulaire innovaties opent 6 juli

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
industrie

De nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie is speciaal voor onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen en het beschikbare budget is € 2,5 miljoen.

De innovaties moeten uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in Nederland. De TSE Industrie: Circulaire economie komt voort uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE). De sluitingsdatum is op 14 september 2021.

Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologie. De regeling ondersteunt industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor nieuwe of goedkopere circulaire producten, processen en diensten. Verder dragen de technologische oplossingen bij aan meer vertrouwen, acceptatie en circulair gedrag bij producenten en consumenten. Uiterlijk in 2030 moeten de innovaties op de markt komen in Nederland.

Subsidie tot € 500.000

Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag voor subsidie doen. In het samenwerkingsverband zit minimaal 1 onderneming. Bij voorkeur neemt ook een onderzoeksorganisatie deel. De looptijd van de ingediende projecten is maximaal 2 jaar. De maximale subsidie voor ieder project is € 500.000. Volledige projectvoorstellen rangschikken we na sluiting van de aanvraagperiode. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie.

Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE)

Het Rijk heeft de ambitie Nederland in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt. Dat zijn onder andere mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. In 2050 moet ons land een volledig circulaire economie hebben. De weg hiernaar toe staat omschreven in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE). In de KIA CE staan circulair ontwerpen, ketensamenwerking en sociaal-economische innovatie centraal.

Meer weten?