Nieuwe regeling MOOI brengt klimaatdoelen dichterbij

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
windturbinepark

De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteunt de grote stappen richting de realisatie van de klimaatdoelen. Door samenwerkingen met een integrale aanpak te stimuleren, krijgen innovaties een grotere kans op succes.

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 met 49% zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. En in 2050 met 95%. De MOOI-regeling draagt hieraan bij door integrale innovatieve oplossingen voor de thema's 'Wind op zee’, 'Hernieuwbare energie op land’, de 'Gebouwde omgeving' en 'Industrie' te stimuleren. De regeling wordt naar verwachting in februari 2020 officieel bekendgemaakt.

Integrale aanpak

Om in aanmerking te komen moet een project een flinke omvang hebben. Er moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak, doordat meerdere bedrijven uit de innovatieketen aansluiten. Dit zijn bij voorkeur organisaties vanuit verschillende disciplines en consortia. Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met mijlpalen. Deze moeten SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd zijn.

Aanvragen in fases

Samenwerkende partijen kunnen begin 2020 de eerste schetsen van hun voorstel indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dit is een verplichte voorronde die naar verwachting in april sluit. De definitieve indiening is in september. De vastgestelde data volgen zo snel mogelijk.

Advies en informatie

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) kunnen mogelijke indieners adviseren bij het vinden van goede partners en samenwerkingsverbanden. RVO.nl ondersteunt aanvragers met advies en informatie over de MOOI-regeling.

MMIP's

De MOOI-regeling komt voort uit de inzet op missiegedreven innovatiebeleid. De Meerjarig Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) van de Topsector Energie vormen de basis voor de inhoud van de regeling. Door systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier aan te pakken, neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe.

Meer weten?

De regeling wordt naar verwachting in februari officieel bekendgemaakt. Vanaf dat moment vindt u meer informatie op www.rvo.nl/mooi.