Nieuwe onderzoekstaken in ontwikkeling bij het IEA Hydrogen Technology Collaboration Programme: uitnodiging tot deelname

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Nationaal Waterstof Programma

Het IEA Hydrogen Technology Cooperation Programme (HTCP) is een platform voor het uitvoeren van onderzoek met betrekking tot de hele waterstofketen, in samenwerking met andere landen in taken. Nederland is sinds 1978 lid. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inventariseert welke Nederlandse partijen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de nieuwe IEA HTCP onderzoekstaken in ontwikkeling. Deelname aan taken biedt u een interessant netwerk en veel kennisuitwisseling.

De taken in ontwikkeling zijn:

  • H2 production in wind farms
  • Renewable Hydrogen production
  • Underground Hydrogen Storage
  • Hydrogen application in the Mining, Resource and Mineral Processing Sectors
  • Hydrogen Export Value Chains

Deelnemen:

Doet uw bedrijf of kennisinstelling relevant onderzoek op één van deze onderwerpen en wilt u daarbij samenwerken met partijen uit andere landen?

Stuur dan vóór 19 februari 2021 een e-mail naar @email met uw contactgegevens en een korte beschrijving van het onderzoek en/of de activiteiten die uw organisatie onderneemt die hierbij aansluiten.

lees meer