Nieuwe leer- en werkopleiding voorziet in grote vraag naar duurzame energietechnici

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
Opleiding operational network traineeship

Praktisch ingestelde HAVO-scholieren kunnen vanaf september een nieuwe deeltijdopleiding energietechniek volgen bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Netwerkbedrijf Alliander biedt de studenten een contract aan, zodat ze het geleerde direct kunnen toepassen. Hiermee willen Alliander en HAN jonge mensen enthousiast maken voor een betrouwbare (duurzame) energievoorziening.

Nederland heeft veel technici nodig voor een succesvolle energietransitie. Dat staat onder meer in het advies dat de SER medio april 2018 uitbracht. Nu wordt 4% van de energie duurzaam opgewekt. Om de klimaatdoelen te halen, wil de Nederlandse overheid 14% duurzaam produceren in 2020. Over 10 jaar moet dat 49% zijn.

'Netwerkbedrijven zijn nu al dag en nacht bezig om hun energiesysteem op orde te houden', zegt Jan Oosting van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise van de HAN. 'Windmolens en zonnepanelen draaien goed, maar de productie fluctueert. Er zijn technieken nodig om energiestromen te koppelen, tijdelijk op te slaan en rendabel te distribueren. We hebben dus enorm veel behoefte aan specialisten die hiervoor slimme oplossingen bedenken.'

Uniek voor hbo

De nieuwe opleiding gaat in september van start onder de naam Operational Network Traineeship. De studenten krijgen 2 dagen per week les op de HAN. Een deel van het traject bestaat uit elementen van de infratechniek-opleiding voor monteurs. Daarin leren de trainees de basis van aanleg en onderhoud van energiesystemen. Die kennis is de basis voor de volgende stap: het ontwerp van energiesystemen. Deze combinatie van leren en werken is uniek voor het hbo. 'Een afgestudeerde hbo-er Elektrotechniek heeft doorgaans na 4 jaar studie inwerktijd nodig bij Alliander. Bij ons is dat niet nodig.' Na 2 jaar hebben de studenten een associate degree op zak en een vaste aanstelling bij Alliander. Daarna kunnen ze hun bachelor degree halen.

Geen zin in alleen schoolbank

Het Operational Network Traineeship is vooral geschikt voor praktisch ingestelde havisten. 'Vaak hebben ze eerst vmbo-t gedaan, en zijn ze daarna naar de havo gegaan omdat er veel waarde wordt gehecht aan doorleren. Na de havo verwachten deze scholieren praktisch aan de slag te gaan op het hbo, maar ook hier komen ze in de schoolbanken. Deze combinatie van werken en leren is ideaal voor hen.' Oosting schat in dat zo'n 20% van de havisten zo praktisch ingesteld is. ‘Als het lukt om hen te werven, helpen we de sector enorm om in de vraag naar deze vakmensen te voorzien.'

'Het Operational Network Traineeship is een proefproject. Het komende schooljaar gaan we er ervaring mee opdoen bij Alliander. Er zijn 12 plaatsen. De eerste 6 studenten hebben zich al ingeschreven, maar de werving gaat door. We hebben nauw contact met natuurkundedocenten in de regio. En onlangs heb ik een presentatie gegeven tijdens een decanenbijeenkomst. Die 12 studenten komen er wel.'

De plannen voor 2019 liggen al klaar. 'Dan gaan we de opleiding bij onze andere partners en sectoren onder de aandacht brengen, zoals installatiebedrijven.'

Meer informatie