Nieuwe directeur TKI Energie en Industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Rob Kreiter, per 15 juli directeur van TKI Energie & Industrie

Per 15 juli is Rob Kreiter de nieuwe directeur van TKI Energie en Industrie (E&I) en daarmee is het vertrek van Peter Alderliesten een feit. Peter heeft zich tijdens zijn loopbaan met hart en ziel ingezet voor een duurzame en inclusieve industrie. Wij willen Peter bedanken voor zijn harde werk en wensen hem een welverdiende ontspannen nieuwe fase van zijn loopbaan toe.

Rob is sinds 2016 betrokken bij TKI E&I als programmamanager. Voor die tijd heeft hij ruime ervaring opgedaan in energie-innovatie bij ECN. De komende tijd zal hij zich gaan richten op het verder invullen van het missie-gedreven innovatiebeleid voor de industrie. Een belangrijke focus is de rol van TKI E&I in de uitvoering van missie C met als doel om in 2050 grondstoffen, producten en processen in de industrie klimaatneutraal en circulair te maken. Rob zal daartoe ook intensief samenwerken met andere TKI´s. Peter Alderliesten heeft zich jarenlang ingezet om aandacht te krijgen voor de procesindustrie als onderdeel van de energie- en later de klimaatuitdaging. De laatste jaren deed Peter dat voor TKI E&I en daarvoor onder meer bij ECN, DSTI en ISPT.

Als directeur was Peter een warm pleitbezorger voor de industrie als belangrijke speler in het aanpakken van de klimaatproblematiek. Hij wist bij beleidsmakers en industrie de aandacht te richten op de verduurzaming van het warmtesysteem, dat een van de grootste uitdagingen vormt binnen het klimaat neutraal maken van de industrie.