Nieuwe call voor regeling KIEM GoChem

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Energie en Industrie

MKB'ers en kennisinstellingen die samen een verkennend onderzoek uitvoeren naar duurzame chemie of bijdragen aan de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s 6, 7 en 8 van de Missie Industrie, kunnen subsidie aanvragen als KIEM GoChem project. Het programma GoChem richt zich op het aanjagen van innovatie in de chemie- en chemieverwerkende sector door te stimuleren dat innovatieve mkb’ers en kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en TO2-instellingen) samenwerken.

 

KIEM GoChem kan worden aangevraagd door een door de overheid bekostigde hogeschool of onderzoekers aan onder andere Nederlandse universiteiten. De regeling KIEM GoChem bestaat sinds 2019 en wordt voortgezet met een call voor 2020 en 2021. De subsidie is maximaal € 40.000 en de MKB-instelling cofinanciert 25% van dit bedrag. 

Bekijk hier de publicatie in de Staatscourant en vind de handleiding, begrotingsformat en projectvoorstel op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)