Nieuw overzicht toepassingsmogelijkheden biomassa

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
|
'

Biomassa staat in het maatschappelijk debat vaak gelijk aan houtpellets. Maar er zijn nog zoveel andere stromen biomassa. Ook is er een breed scala van toepassingsmogelijkheden van biomassa voor energie- chemie-toepassingen.

Het boek Biomassa voor de Circulaire Economie – Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen’ gaat in op toepassingsmogelijkheden van biomassa.

Biomassa wereldwijd

Het boek gaat in op de belangrijkste biomassastromen in Nederland, Europa en de wereld. Welke stromen zijn er? Hoe groot zijn de stromen? Is er voldoende voorhanden om fossiele grondstoffen volledig te vervangen?

Ook beschrijft het boek de belangrijkste verwerkingsmethoden en schetst het de mogelijkheden van verwerkingsmethoden die binnenkort op commerciële schaal beschikbaar komen.

Rol biomassa circulaire economie

Johan van Groenestijn, Paulien Harmsen en Harriëtte Bos van Wageningen University & Research stelden het boek samen in opdracht van TKI Biobased Economy (BBE).

TKI-directeur Kees de Gooijer: “Over nut en noodzaak van biomassa wordt veel gediscussieerd. Het valt op dat dat lang niet altijd op basis van valide argumenten gebeurt. Met dit boekje willen wij bijdragen aan een feitelijke discussie over de rol van biomassa in de circulaire economie.”

Het boek werd gepresenteerd tijdens het Circulair Congres van TKI-BBE.

Meer weten?