Next Ocean: Een stoplicht om veilig over te steken

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: Next Ocean

Startup Next Ocean heeft een methode ontwikkeld om tot op de minuut nauwkeurig te voorspellen of het veilig is om van een boot naar een platform over te stappen en vice versa. Het Wave Warning System verhoogt de veiligheid en het aantal dagen dat offshore gewerkt kan worden met meerdere dagen per jaar. En het mooie is dat gewoon de scheepsradar gebruikt kan worden.

Een interview met Karel Roozen van Next Ocean.

Next%20ocean%201.jpg

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Golven gedragen zich onvoorspelbaar. Normaal gebruiken de kapitein en stuurman statistieken en kansberekeningen om te waarschuwen of golven te hoog worden om de bemanning veilig over te zetten. De norm is dat de kans op een gevaarlijk hoge golf, twee keer zo hoog als de operationele limiet, niet meer mag zijn dan 1 op 1000. Bij continue werk op zee wordt men dus nog regelmatig verrast door een dermate hoge golf dat het schip een gevaarlijk grote beweging maakt waardoor ongelukken gebeuren: een zwaar gekneusde heup, een afgeklemde vinger, een gebroken voet. Ons systeem beperkt deze risico’s. Tegelijk geven de statistieken aan dat zelfs in zwaar weer veilige ‘windows’, de tijdspanne waarin de golven niet de gevarengrens bereiken, optreden. Als je die tijd optimaal benut, kun je het schip effectiever inzetten.”

Next%20ocean%202.png

Wat houdt jullie oplossing in?

“Een scheepsradar speurt voortdurend de omgeving af op zoek naar land, andere schepen of obstakels. De golven op het wateroppervlak zijn in feite ruis. Die worden eruit gefilterd. Wij zijn juist geïnteresseerd in die ongefilterde signalen, vooral in de buurt van het schip. Omdat een werkschip dat bij een windturbine bezig is met het overzetten van monteurs stilligt, hoeft de radar niet voortdurend de wijde omgeving te scannen maar kan hij de reflecties op korte afstand opvangen. We nemen de controle niet over, we luisteren mee naar de ruwe radarsignalen. De radar registreert de golfbewegingen en ons model berekent hoe die golven zich ter plekke van het schip ontwikkelen. Met bekende response amplitude operators (RAO’s) berekenen we hoe het schip zal reageren; vooral de domp en stampbeweging zijn relevant. Op de monitor zie je de golfbeweging en wordt met een lijn aangegeven of die binnen de veiligheidsmarges valt. Door hieraan een stoplicht te koppelen, kan de bemanning eenvoudig zien of ze al dan niet veilig kunnen oversteken.”

Wat is zo baanbrekend aan jullie oplossing?

“Het is niet zo dat een golf die ver weg is, bij het schip nog hetzelfde is. Hoge golven dempen uit, golven komen schijnbaar uit het niets op, elke golf heeft zijn eigen snelheid en uitslag. Ons model berekent op basis van een optelsom van alle onderliggende golfcomponenten hoe de situatie zich gaat ontwikkelen in twee of drie minuten. Uniek is dat we met nieuwe, slimme ingevingen er in geslaagd zijn een model te ontwikkelen waarmee we met ruwe radardata nauwkeurig en betrouwbaar het gedrag van golf- en scheepsbewegingen kunnen voorspellen. Plus dat als hardware een bestaande navigatieradar volstaat.”

Next%20ocean%204.png

Wat levert jullie systeem op?

“Het belangrijkste voor onze klanten is de vergroting van de veiligheid. We laten zien welke golven eraan komen. We helpen zo de kapitein en de monteur bij het nemen van de beslissing om over te stappen, om het onbestemde gevoel van ‘ik vertrouw het niet, ik ga niet’ te verminderen. We gaan echter niet op hun stoel zitten.

Daarnaast neemt het aantal werkbare uren en inzetbaarheid van schepen toe. Stel dat het overzetten 1 minuut duurt en de gevaren grens bij een golf van 3 meter ligt. Volgens de regels mag je dan als de golven 1,5 meter zijn en er dus een kans is van 1 op 1000 dat er een golf van 3 meter komt, niet werken. Dit terwijl in 99% van de tijd – met een window van 1 minuut of langer - de golven niet hoger zijn dan 3 meter. Als je, met de wetenschap dat deze windows te voorspellen zijn, de norm met 10 procent verruimt van 1,5 naar 1,65 meter, dan levert dat op de Noordzee 14 extra werkdagen per jaar op. En dat voor schepen die tussen de 5000 en 1 miljoen euro per dag kosten. Bovendien kun je ons systeem in het donker gebruiken, 24/7. Bij de huidige gang van zaken is altijd een visuele check bij daglicht nodig. Dat betekent dus dat je zelfs zonder de limieten te verhogen ineens de inzet van sommige schepen kan verdubbelen.

Dat een gewone scheepsradar volstaat, scheelt ook aanzienlijk in de kosten. Een speciale radar is al gauw tien keer zo duur als een standaardnavigatieradar van 20000 euro.”

Waar staan jullie nu?

“We zijn aan het einde van de testperiode. Het eerste commercieel verkrijgbare Wave Warning System is af en hebben we verkocht aan kabellegbedrijf Allseas Engineering. Er lopen nu vijf pilots op verschillende schepen en bij verschillende klanten; niet alleen in offshore wind overigens. Binnenkort loopt de laatste pilot af en gaan we evalueren. Tot nu toe ziet het er goed uit.“

Screen%20Shot%202018-05-22%20at%2010.39.34.png

Wat zijn de uitdagingen?

“De uitdaging is om een goed trackrecord op te bouwen, om te laten zien dat het in alle situaties werkt. Een launching customer hebben we en ook de financiering is geen probleem. Er is veel belangstelling, de pilots waren in no-time vergeven. Er wordt aardig druk gebeld.”

Wat hebben jullie aan Offshore Wind Innovators TKI Wind op Zee gehad?

“We behoorden tot de finalisten van de Offshore Wind Innovation Award. Hierdoor konden we ons presenteren tijdens de Q-meeting en het Offshore Seminar. Zo’n podium om je idee uit te leggen is geweldig. Dat heeft zeker tot nieuwe en intensievere contacten geleid. Je merkt dat het steeds meer gaat leven. Daarnaast zijn we nu met Martin Weissmann en twee bedrijven aan het kijken of we nog twee extra andersoortige pilots kunnen optuigen. En we gaan bij de volgende Innovation Award vertellen wat onze resultaten zijn, een jaar later.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.