Negatieve impact op uw PPS-toeslag project door Covid-19? Samen sterk!

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
Coronavirus

Alle Nederlandse bedrijven, organisaties en kennisinstellingen hebben te maken met de impact van Corona. Ook de uitvoering en financiering van PPS-toeslagprojecten kunnen door de maatregelen rond het Covid-19 virus vertraging oplopen. De TKI's Biobased Economy, Energie en Industrie, Nieuw Gas, Urban Energy en Wind op Zee denken graag mee over oplossingen. Zo zijn er mogelijkheden voor wie knelpunten ervaart.

De TKI's willen de consortia zoveel mogelijk bijstaan om de PPS-projecten op de rit te houden en waar mogelijk binnen de subsidietermijn te laten doorlopen. Waar dat niet lukt, is een verlenging van de toeslagperiode met maximaal een halfjaar mogelijk. Indien u inderdaad voorziet dat uw PPS-project vertraging oploopt, informeer dan tijdig het voor u relevante TKI. Het helpt ons als we vroeg weten of er sprake is van vertraging, zodat we er eventueel op kunnen anticiperen. U dient vervolgens een verzoek te doen voor verlenging van de aanwendingstermijn. Het TKI zet dit verzoek door naar RVO.nl.

Is er sprake van financiële problemen bij partners in uw project? Ook dan denken wij graag met u mee over mogelijke oplossingen.

Neem hiervoor contact op met: