Nederlandse Waterstofgids voor de internationale markt gelanceerd

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waterstofgids april 2022

De vernieuwde internationale waterstofgids is gepresenteerd. De gids bevat onder meer een overzicht van de laatste waterstofontwikkelingen in Nederland en een groot aantal bedrijfsprofielen. Minister van Economische Zaken en Klimaat Rob Jetten en speciaal klimaatgezant Jaime Bourbon de Parme namen de gids op 9 mei in ontvangst tijdens de eerste dag van de World Hydrogen Summit 2022 in Rotterdam.

De waterstofgids Excelling in Hydrogen is Engelstalig. Met deze gids zoekt de Nederlandse waterstofsector naar internationale samenwerkingen en handel. Het laat zien welke ervaringen, projecten en oplossingen Nederland heeft op het gebied van waterstof. Het toont de innovatieve kracht van de Nederlandse waterstofsector. In deze 3e versie van de waterstofgids staan al meer dan 150 Nederlandse bedrijven en organisaties uit de waterstofsector. 

International Clean Energy Partnership

De gids is het resultaat van een publiek-private samenwerking binnen het ICEP-programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en partners: FME, Topsector Energie en TKI-Nieuw Gas, creëerden deze gids. Het programma International Clean Energy Partnership (ICEP) richt zich op handelsbevordering voor de Nederlandse hernieuwbare energiesector. Daarnaast helpt het programma buitenlandse overheden bij de ontwikkeling van een duurzaam energiebeleid. Ook ondersteunt ICEP Nederlandse bedrijven, in bijvoorbeeld de waterstofsector, met zakendoen in het buitenland. Voor hen organiseren zij activiteiten zoals handelsmissies, matchmakingevenementen en sectorbijeenkomsten.

Deze waterstofgids draagt hieraan bij.